“Jack Midhage AB står för kunnande och tradition”

Publicerad 21/12, 2008

Jack Midhage AB, en gedigen och ledande leverantör av diamantverktyg och maskiner till framförallt uthyrningsbranschen, spänner bågen. Nu förstärker man organisationen, ökar ut med nya lokaler, breddar programmet och lanserar dessutom kanske världens mest unika verktygsteknologi, Zenesis. “Zenesis-teknologin innebär ett stort framsteg inom diamantpositionering och lyfter prestandan hos diamantverktygen till en helt annan nivå än tidigare”, säger företagets vd Peter Logan.

Strax innan jul hade Svensk Rental Tidning förmånen att besöka tillverkaren Jack Midhage AB i Båstad. Det har gått några år sedan sist och en hel del har faktiskt förändrats. En av de mera tråkiga skillnaderna är att företagets grundare Jack Midhage inte längre förgyller tillvaron med sin närvaro då han avled 2005. Men Jacks anda sitter definitivt kvar i väggarna och i diskussionerna mellan de anställda kommer Jacks namn ofta upp. Farbror´n som hämtar mig vid flygplatsen i Ängelholm är en av de medarbetare som var med från början då Jack startade 1988. Han heter Sven Eriksson, har varit pensionär sedan några år tillbaka men kan berätta många glada minnen från tiden med Jack.
Men det var ganska många år sedan som Jack Midhage minskade sin insats i bolaget för att mera helhjärtat satsa på sin egen uppfinning Diatip, som är ett system för omsättning av borr. Peter Logan har varit företagets vd sedan 1991 och delar företagets ledning med Jacks son Morgan Midhage, Joakim Lindfors och Peter Pettersson.

20 års samarbete med EHWA Diamond
Just nu händer mycket inom bolaget och en av flera stora nyheter är att man i år firar att samarbetet med koreanska diamantverktygstillverkaren EHWA Diamond fyller 20 år. EHWA Diamond är ett ganska anonymt företag men samtidigt världens största tillverkare av diamantverktyg för användning inom byggsektorn. Anonymiteten ligger i att EHWA Diamond i väldigt liten utsträckning säljer sitt eget varumärke utan företagets produkter är framförallt “brandade” d v s att de säljs under kundernas varumärken. Men man är noga med att behandla varje kund unikt. Därför är exempelvis Jack Midhage AB mycket involverade i utvecklingen och produktionen av de produkter som EHWA Diamond tillverkar för deras räkning, som exempelvis succéklingan Primetech. EHWA Diamonds huvudkontor är beläget i Osan strax söder om Seol i Korea. Här ligger företagets produktutvecklingsavdelning samt tillverkning av pilotserier. Tillverkningen sker vid fyra fabriker i Korea och tre i Kina. Varje fabrik har sin egen tillverkningsspecialitet och företaget sysselsätter total 1600 personer. EHWA Diamond är familjeägt och grundades 1975 av SooKwang Kim som idag är styrelseordförande för verksamheten och alltjämt mycket aktiv i företaget.
På besök i Båstad för att fira det 20-åriga samarbetet är Ho Jung som är vice vd för EHWA Diamonds exportdivision samt regionchefen för Skandinavien Seung-Jin Kim. Det var Jack Midhage som kontaktade EHWA Diamond för 20 år sedan i jakt på att hitta en innovativ asiatisk diamantverktygstillverkare. Jack kontaktade i det närmaste alla de stora tillverkarna i Asien men fastnade för EHWA Diamond som han ansåg redan då hade de bästa produkterna och den största innovationsgraden. EHWA Diamond har under åren gjort sig kända för många lanseringar av ny diamantverktygsteknologi och idag består sortimentet av långt över 20 000 olika produkter. Ho Jung säger att han en gång försökte uppskatta hur många produkter företaget egentligen har men att han gav upp.
“När jag kom till 20 000 produkter insåg jag att det inte var lönt att fortsätta räkna. Det var alltför tidsödande och det fanns åtskilliga tusentals produkter kvar att räkna”, säger han.
Ho Jung berättar att EHWA Diamond alltid varit noga med att lyssna på sina kunder och ha ett nära samarbete i utvecklingen av deras produkter. Man har en unik kompetens inom diamantverktygsteknologi och arbetar efter att skapa teknologiska plattformar för sina olika produktgrupper där produkterna skräddarsys för respektive kund och applikation.
“Det är just därför vi har så många produkter eftersom vi förser våra omkring 200 kunder med precis den typ av diamantverktyg de efterfrågar”, säger Ho Jung.
“Vi är mycket nöjda med samarbetet med EHWA Diamond. Dom är lyhörda och vi vet att deras produkter är av yppersta kvalitet, skräddarsydda enligt våra specifikationer. Så har det alltid varit. Det är också en trygghet för våra kunder”, säger Peter Logan, vd för Jack Midhage AB.

Zenesis är nästa generation efter PrimeTech
Ett bra exempel på EHWA Diamonds arbetssätt är Jack Midhage ABs lansering av ett helt nytt sortiment av högeffektiva diamantverktyg kallat Zenesis. Det nya sortimentet kommer att lanseras på Byggmaskiner 2009. Det unika med Zenesis ligger i diamantsegmentets uppbyggnad och givetvis i själva diamantblandningen i sig. Den nya teknologin bygger på att diamanterna placeras enligt ett speciellt mönster för att därmed öka och förbättra verktygets avverkning och livslängd. EHWA Diamond har med Zenesis gått ett steg längre. Dels så är diamanterna positionerade genom hela segmentet på ett unikt sätt för att ge en så optimal skärförmåga som möjligt och dels bygger Zenesis-tekniken på att skräddarsy verktygen för en specifik applikation. Detta betyder att Jack Midhage ABs Zenesis-sortiment är unikt. Till och med varje kvalitet är unik och skräddarsydd för just den applikation den är avsedd att arbeta i. Zenesis är en teknologisk plattform bestående av ett stort antal unika patent istället för bara ett patent och en typ av diamantverktyg med positionerade diamanter.
“Vi började på allvar utveckla Zenesis för sex år sedan och det är först i år som vi anser oss färdiga och redo för att lansera detta unika koncept. Jack Midhage AB är en av EHWA Diamonds kunder som är först med att introducera Zenesis. Sortimentet är dock nyligen lanserat i England och USA”, säger Ho Jung.
“Enligt EHWA Diamond överträffar Zenesis allt vi tidigare skådat. Det är en unik teknologi som ifråga om både livslängd och skärhastighet varit överlägsen alla andra klingtyper på marknaden”, berättar Joakim Lindfors som är produktansvarig på Jack Midhage AB.
“Zenesis kommer på sikt att introduceras både som torrkap- och våtkapklinga från 230 mm till 900 mm. Men först lanserar vi våtkapklingorna från 400 - 800 mm. De större dimensionerna finns även i ljuddämpat utförande, både för betong och granit. Utvecklingsarbetet fortsätter dock vad gäller att applicera Zenesis-teknologin på övriga klingdimensioner samt även på andra typer av diamantverktyg”, tillägger Joakim Lindfors.
För att ge ett exempel på Zenesis förträfflighet berättar Ho Jung att man gjort hundratals tester med Zenesis och naturligtvis testat mot andra klingtyper på marknaden och skillnaden har hela tiden varit förbluffande.
“Zenesis har vid alla tester varit överlägsen andra klingtyper. Vi gjorde ett test i England där vi jämförde med ett annat fabrikat och sågning i färsk betong. Zenesis klarade att såga 4200 löpmeter medan konkurrentklingan tog slut redan vid 1500 m”, säger Ho Jung.

Utbyggnad i Båstad och ny maskinpark i Göteborg
Samarbetet med EHWA Diamond och nya produktserien Zenesis var två anledningar till varför Midhage firade lite extra strax innan jul. Men det fanns fler anledningar. Ett par veckor innan jul flyttade man dessutom in i de nya tillbyggda lokalerna. En helt ny och fräsch kontorsdel på 260 kvm har byggts vid huvudkontoret i Båstad. Här sitter företagsledning, kundsupport och administration. Lager och serviceverkstad har renoverats och de gamla kontoren har byggts om till ytterligare lagerkapacitet som nu mäter totalt 700 kvm. Förutom detta har man 500 kvm produktionsyta i Göteborg där hälften av Jack Midhage ABs diamantsortiment tillverkas. Peter Pettersson är ansvarig för verksamheten i Göteborg och berättar att man bytt ut hela maskinparken mot nya Dr Fritsch-maskiner.
“Kombinationen av egen tillverkning och samarbetet med Ehwa Diamond gör oss maximalt flexibla och vi får dessutom tillgång till den senaste teknologin, säger Peter Pettersson.”

Förstärkning av organisationen
Jack Midhage AB är inne i ett mycket intensivt skede. För att klara vidare expansion och ytterligare förbättra supporten mot rentalbranschen, delas produkt- och försäljningsarbetet upp i två huvuddelar, rental och golvslip respektive håltagning och rivning. Som ett led i detta har Joakim Lindfors, som arbetat för företaget i ett år, produkt- och försäljningsansvaret för håltagningsbranschen. Dessutom har Jan Sjöholm gått in som en viktig resurs sedan augusti 2008 med ansvar för försäljningen till håltagningsbranschen i södra Sverige. Jan har tidigare arbetat tio år för Hagby. Innan dess arbetade han under många år som håltagare på Stabilator. Även Joakim har arbetat under ett antal år hos Stabilator och därefter bl a som konstruktör och sedermera som försäljnings- och marknadschef på ett “High-Tech” företag inom ventilationsbranschen där 95 % av produktionen exporterades. Dessa två nya medarbetare innebär en kraftig kompetensförstärkning som man har stor nytta av även för Midhages utveckling av produkter och service till uthyrningsbranschen.
Andreas Jonasson ansvarar sedan många år tillbaka för rentalbranschen i södra Sverige. Övriga säljare i landet är Magnus Molin, väst, Christian Lindersson, öst och Jan Müller, Stockholm/Mälardalen. För närvarande är tjänsten för norra Sverige vakant. Försäljning och service i norra Sverige sker tills vidare från huvudkontoret i Båstad.
I Båstad är man åtta personer och fem stycken i produktionsenheten i Göteborg, så totalt i organisationen är man 18 personer. ”Serviceanda, kvalitetstänkande och snabba leveranser är en ledstjärna för samtliga i organisationen, det sitter i väggarna, säger Peter Logan”.

Marknaden
När bolaget grundades 1983 var omsättningen ganska blygsam. Idag omsätter man 35 miljoner kronor. Omkring 80 procent av omsättningen avser försäljning i Sverige och resterande exporteras. Det största marknadssegmentet är uthyrningsbranschen.
“Sverige är fortsatt prioritet nummer ett men exportverksamheten växer sakta men säkert och vi vill gärna utveckla detta ben. Idag sker exportförsäljningen i huvudsak till de nordiska länder, Ryssland, Baltikum och Polen. Vi avser dock att utveckla vår närvaro i Finland. Vi har visat mycket goda resultat i Ryssland genom vår återförsäljare DUS i S:t Petersburg”, berättar Peter Logan.
“Med den nya organisationen och produktsortimentet kommer vi kunna fokusera än mer på rentalbranschen”, inflikar Morgan Midhage som är bl a ansvarig for produkter med inriktning på rentalmarknaden samt verktyg och maskiner för slipning och polering av golv.

Produkterna
Jack Midhage AB har utöver ett omfattande sortiment av diamantverktyg för kapning, borrning och slipning också ett brett sortiment av andra verktyg anpassade för uthyrningsbranschens önskemål. Detta är bl a tigersågblad, sticksågblad, hårdmetallsågklingor för trä, stål och aluminium m m, sågkedjor, kapskivor, slippapper, röjsågklingor, hammarborr etc. Under senare år har man rönt stor framgång mot uthyrningsbranschen med diamantklingan PrimeTech 300 och 350 mm tack vare dess unika kombination av mycket hög skärförmåga och mycket lång livslängd. Utvecklingen går trots detta vidare och Midhage tror att Zenesis på sikt kommer att bli den för Midhage dominerande verktygstypen inom uthyrningsbranschen.
Verktygssidan är det som dominerar men maskinsidan vill man utveckla. Man är återförsäljare för håltagningsmaskiner från Braun, SpeDats matningsautomatik Joker för kärnborrning, Schwamborns sortiment av golvslipningsmaskiner, borrmaskiner från Eibenstock, Core Products och maskiner från Baier. Midhage säljer även handhållna bensinkapar från Stihl och borrmaskiner från WEKA, Allt som allt är Jack Midhage AB ett bra exempel på en privatägd svensk leverantör till byggindustrin med tyngdpunkt på maskinuthyrning, håltagning och rivning. Här sätts kunden i centrum, stämningen är gemytlig och innerlig. Verksamheten bygger på kunnande och tradition och den anda företagets grundare Jack Midhage en gång ingjutit i väggarna finns kvar.
www.midhage.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×