Alimak Group tecknar en revolverande kreditfacilitet på 2 500 MSEK

Publicerad 10/10, 2018 kl. 11:18

Alimak Group har tecknat en revolverande kreditfacilitet avseende flera valutor med Handelsbanken.

Faciliteten har en löptid om fem år och omfattar även två möjligheter till förlängning på ett år vardera, efter godkännande från kreditgivaren. Faciliteten ersätter den nuvarande kreditfaciliteten om 2 000 MSEK som tecknades den 25 juni 2015 samt den ändring som bekräftades den 11 juli 2016. För Alimak Group innebär refinansieringen en utökning av befintlig kreditfacilitet med 500 MSEK till förbättrade villkor, både avseende lägre prissättning och längre löptid.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×