Arbetsplattformar placeras med centimeterprecision

Publicerad 6/3, 2017 kl. 15:24

Överallt där fasad- och underhållsarbeten skall utföras på större byggnader behöver man arbetsplattformar för att placera materiel och arbetskraft utmed fasaden under projekttiden.

Visst finns också annan teknik för att åstadkomma själva lyftet. Men den blir ofta oekonomisk för den här typen av insatser. Med benäget bistånd av leverantörerna kan Svensk Rental Tidning här berätta om ett projekt där klättertekniken kom till användning och något om fördelar med hängtekniken.

 

Nybygge med hotell/kontor på Island

Vi beskrev Alimak HEKs nya klätterplattform HEK MC450 och 650 i detalj i fjolårets artikel. Därför är det roligt att nu kunna berätta om ett fall där MC450 kommit till användning.

Två klätterställningar av den nya typen användes för avslutande fasad- och fönsterarbeten på ett nytt byggnadskomplex med hotell, kontor och garage i Urðarhvarf, Kópavogur, Island. Googlar man på de isländska orden hittar man filmklipp som visar byggnadens storlek.

De två plattformarna såg till att materiel och personal rationellt lyftes till rätt positioner, varvid tiden för materialtransporter minskades radikalt. Personalen förklarade sig nöjd med de arbetsförhållandena och den transportkapacitet som klätterplattformarna bjöd på.

HEK MC 450 lyfter upp till 2 500 kg i enkelmastutförande och upp till 4 500 kg dubbelmastad. Max lyfthöjd är 200 m. Viktiga delar är förzinkade. Plattformen kan således lyfta materiel och personal för en hel dags arbete på en gång, en logistisk fördel som bidrar till lägre kostnader. Byggarbetarna uppskattar att konstruktionen ger god tillgänglighet till husväggen med endast mindre hinder i vägen. Den nya produktserien är särskilt lämpad för lätt till medeltung användning, enligt Alimak HEK.

alimakhek.se

Fakta

Plats

Urðarhvarf, Kópavogur, Island

Typ av bygge

Nytt komplex med hotell och kontor

Typ av plattform

HEK MC 450, dubbelmast

Lyftkapacitet

4 500 kg

Plattform storlek

20 m

Lyfthastighet

8 m/min

Lyfthöjd här

30 m

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×