BMU-baserad underhållslösning till Sydney Harbour Bridge, Australien

Publicerad 7/12, 2017 kl. 14:06

NSW Government genom Roads and Maritime Services har tecknat en order med Manntech i Australien för en underhållslösning inom vertikal access baserat på BMU-enheter, uppgående till ett värde av MSEK 170.

BMU-enheterna kommer att konstrueras och tillverkas vid Manntechs anläggning i Tyskland. Detta är den största order som hittills tilldelats Alimak Group.

Projektet omfattar design, tillverkning, installation och service av två stora motoriserade högkomplexa plattformar som spänner över bron och bär BMU-enheter, Building maintenance units, för att möjliggöra effektiv och komplett tillgång för underhållsändamål på den ikoniska strukturen.

Utrustningen kommer att levereras och installeras gradvis fram till slutet av 2020.

”Vi är mycket stolta över att arbeta med en strukturell ikon som Sydney Harbour Bridge. Vi gläds över intresset för och efterfrågan på gruppens ledande BMU-lösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig, säker och effektiv tillgång till komplexa byggnadsstrukturer. Med vår höga kompetens och erfarenhet som global marknadsledare i BMU-segmentet kunde vi möta kundens högt ställda krav på prestanda”, säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×