Branschföreningar

Publicerad 26/6, 2017 kl. 15:03

Hyreskedjan och SRA, Swedish Rental Association inleder ett samarbete i syfte att utveckla maskinuthyrningsbranschen och skapa bättre förutsättningar för medlemmar inom maskinuthyrning. Närmare 100 företag inom maskinuthyrning omfattas av detta i Sverige.

Alla kanske inte känner till att det finns två branschföreningar på den svenska marknaden. Hyreskedjan heter den ena där medlemmarna i första hand återfinns bland lokala ägarledda uthyrningsföretag. SRA, Swedish Rental Association är namnet på den andra där medlemmarna framförallt utgörs av större uthyrningsbolag och maskinuthyrningsverksamheter ägda av större entreprenadföretag.

I och med denna samverkan kan Hyreskedjan och SRA tillsammans:

 

• Nå näst intill alla uthyrningsbolag i Sverige som riktar sig till proffsmarknaden med råd, anvisningar och branschpraxis.

 

• Bli en starkare part i relationen gentemot myndigheter, verk och andra organisationer som på olika sätt påverkar maskinuthyrningsbranschen. Det innebär förbättrade möjligheter att företräda hyresbranschens intressen vad gäller t.ex. tillämpning av lagar, regler och föreskrifter. 

 

• Skapa bättre förutsättningar för att vidareutveckla maskinuthyrningsbranschen inom nyckelområden som; arbetsmiljö, säkerhet, service, cirkulär ekonomi med mera.

 

Inom SRA bildas nu ett arbetsutskott som kommer att heta SME (Small, Medium Enterprises). I SME utskottet är tanken att driva frågor för uthyrningsföretag med en omsättningsstorlek upp till 60 MSEK. Här får således majoriteten av Hyreskedjans medlemmar sin naturliga service och stöttning. 

SME utskottet sjösätts under hösten och vi räknar med att det kommer att kunna fungera fullt ut runt årsskiftet när allt ”trimmats in”. Samtidigt som detta sker förstärker SRA sin informationsfunktion med Isabelle Iglesias Lindberg, som kommer att arbeta som kommunikatör på deltid med att utveckla hemsida, nyhetsbrev och andra typer av informationsmaterial. 

”Detta är lite av en historisk händelse i och med att maskinuthyrningsbranschen nu hittat en modell för att samverka mellan alltifrån börsnoterade större uthyrningskedjor till lokala ägarledda företag. Målet är givetvis att den arbetsform som vi valt för samarbetet skall leda skall medlemsnytta för alla”, säger Mikael Öberg, Styrelseordförande i SRA

“Kraven på att vara en maskinuthyrare har de senaste åren bara ökat och det har inneburit att det blivit allt svårare för mindre lokala företag att hinna med att både hålla reda på allt som man måste och hitta arbetssätt och rutiner för att klara kraven. Tillsammans med SRA kan vi lättare klara detta och ge bättre service till våra medlemmar”, säger Thomas Truedsson, Styrelseordförande Hyreskedjan.

Det händer således en hel del inom maskinuthyrningsbranschen och vi vill med ovanstående åtgärder fortsätta att utveckla RENTAL som det bästa alternativet för företag som behöver våra produkter och tjänster.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×