Byggmaskiner-Gruppen Sverige arbetar med MCS & SRA för att optimera säkerheten

Publicerad 3/11, 2017 kl. 11:25

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB har arbetat med Swedish Rental Association (SRA) och MCS för att stödja hyresbranschens mål att minska olyckor på byggarbetsplatser genom att göra säkerhetsinformation mer tillgänglig för operatörer.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB har infört ett etikettutskriftssystem där QR-koder som enkelt kan skannas av operatörernas smartphones är fastsatta på varje uthyrd maskin. QR-koden länkar till SRA-standardiserad Personlig Säkerhets Introduktion (PSI) och användarinstruktioner för den specifika maskinen och modellen.

Swedish Rental Association introducerade dessa dokument för personlig säkerhet (PSI) för att beskriva viktig säkerhetsinformation om utrustningen beträffande säker hantering, skyddsutrustning, riskhantering och tekniska data i ett konsekvent format för att minska antalet olyckor på arbetsplatsen.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB använder MCS uthyrningsprogram och är det första svenska företaget som fullt ut anammar SRAs säkerhetsriktlinjer med hjälp av QR-koder på maskinetiketter. Wille Törnkvist, platschef på Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB, arbetade med MCS för att finjustera i MCS uthyrningsprogram så att PSI-dokumentens URL-adresser kan sparas i systemet under varje specifik artikel modell, skrivas ut och sedan fästas på utrustningen i form av en QR-kod, vilket möjliggör direkt åtkomst till säkerhetsdokumenten genom att skanna med en mobil. Wille säger, ”Vi har blivit inspirerade att göra säkerhetsinformation mer tillgänglig för våra kunder efter att ha läst de senaste årens rubriker om antalet olyckor på byggarbetsplatser. Det måste vara enkelt och smidigt för operatörerna att komma åt dessa dokument, annars kan säkerheten lätt bli förbisedd.”

Wille fortsätter: ”QR-koder fungerar med QR-läsare på både iPhone och Android. Genom att bifoga en ny QR-kod för varje uthyrd maskin, kan vi se till att kunden alltid får den senaste säkerhetsinformationen. Samarbetet med och råd från MCS har varit exceptionellt. MCS gjorde det möjligt för oss att bli det första uthyrningsföretaget i Sverige med den här QR-kod lösningen. Vi hoppas att det kommer att leda till en förbättring av arbetstagarnas säkerhet på byggarbetsplatser”.

Malin Finlay-Söderberg, Account Manager Norden, kommenterar: ”Byggmaskiner är ett väldigt framsynt företag och det har varit väldigt intressant att hjälpa till att sätta operatörers säkerhet i centrum för deras verksamhet. MCS kommer fortsätta att samarbeta med Hyreskedjan och SRA och se till att företagets innovativa programvarulösningar kan säkerställa att operatörer har all den information de behöver för att kunna använda alla hyrda maskiner på säkrast möjliga sätt.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×