Byggmaterialhandelns försäljning minskade i december

Publicerad 6/3, 2017 kl. 15:59

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 1,2 procent i december.

Försäljningstillväxten i byggmaterialhandeln var negativ under december månad. Tillväxten landade på minus 1,2 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Byggmaterialhandelns försäljningstillväxt har sjunkit så sakteliga under året då branschen inte längre har kunnat mäta sig mot föregående års raketmånader. Kombinationen av sänkt ROT-avdrag och införandet av amorteringskrav under ett och samma år hade en avkylande effekt på försäljningen. Ett positivt inslag för branschens försäljning 2016 var att nybyggnationen av bostäder närmade sig rekordnivåer. Den enormt starka nybyggnationen räddade sannolikt byggmaterialhandeln från ett svagare helårsresultat. Helårsförsäljningen år 2016 landade på en ökningstakt om 4,4 procent (jämfört med helåret 2015).

 

Starkt jobbat branschen!

”Att möta och även överträffa rekordsiffrorna från 2015 är riktigt bra jobbat”, tycker Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

”2015 fick extra skjuts av den aviserade sänkningen av ROT-avdraget från och med årsskiftet 2015/2016. Under 2016 har vi fått se dramatiska siffror om nedgången av ROT-tjänster via statistik från Skatteverket. Antalet företag som utför ROT-arbeten har minskat med 6 000 stycken. Antalet köpare av ROT-tjänster har minskat med 180 000 personer och utbetalt avdrag har minskat från 19,7 miljarder till 11,2. Så nedgången är större än den matematiska effekten genom sänkningen av avdragsnivån.

Ändå kan vi se att utvecklingen under 2016 var mycket positiv ända fram till sommaren, vilket jag tror hänger ihop med det då införda amorteringskravet”, menar Ulf. ”Så under 2016 har politiken gett oss tunga smällar från två håll. Vi kallar det ”Dubbelstöten”, som också är namnet på en konsekvensutredning vi tog fram efter sommaren.

Att vi trots dessa motgångar ändå står starka har bland annat sin förklaring i ökningen av antalet byggprojekt. Nyproduktion är inte vårt stora område men självklart gynnas också vi av den pågående haussen vad gäller nyproduktion av bostäder och lokaler. Nybyggandet innebär också att de hantverkare som skulle ha kunnat vara tillgängliga för ROT-arbete nu istället har knutits upp till dessa byggen, vilket gör att det kan vara svårt att hitta hantverkare till ROT.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×