Cramo stärker sin position på modulmarknaden genom förvärv av Nordic Modular Group

Publicerad 10/10, 2018 kl. 11:20

Cramo stärker sin position på den nordiska modulmarknaden och utvecklar sin verksamhet till att inkludera egen utveckling och produktion av moduler genom att teckna avtal om att förvärva Sverigebaserade Nordic Modular Group Holding AB (”Nordic Modular Group”, ”NMG”, ”Företaget”) från Strukturfonden HC11 AB, ett dotterbolag till Nalka Invest AB (”Nalka Invest”) och vissa minoritetsaktieägare.

Köpeskillingen uppgår till cirka 2,725 miljarder svenska kronor, vilket finansieras genom bankfinansiering och konvertibler som under vissa villkor kan ligga till grund för återinvesteringar i Cramos modulverksamhet. Nalka Invest ser fram emot att investera i den kombinerade modulverksamheten i framtiden.

NMG, som är väletablerade på modulmarknaden i Norden, grundades 1956. Företagets huvudmarknad är Sverige men med verksamhet också i Norge, Danmark och Finland. Företaget sysselsätter 230 personer och har en rapporterad omsättning om 779 miljoner svenska kronor samt en EBITA för 2017 om 160 miljoner svenska kronor. Försäljningen ökade med 26% under det första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal 2017.

NMGs kunder består huvudsakligen av kommuner, landsting och privata företag med primärt fokus på lokaler för skolor, förskolor, äldreomsorgslösningar och kontor. Företaget utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut flyttbara lokaler genom sina tre dotterbolag Temporent AB, Nordic Modular Leasing AB och Flexator AB. Temporent hyr ut modullösningar och har en modulflotta bestående av cirka 6 500 moduler, vilka främst hyrs ut till kommuner och stora privata företag. Nordic Modular Leasing hyr ut moduler med primärt fokus på långtidskontrakt. Flexator designar, tillverkar och säljer professionella modullösningar baserade på standardiserade byggsystem för allt från byggbodar till mer avancerade lösningar.

”Förvärvet är helt i linje med vår strategi ”Shape and Share” och kommer att stärka Cramos position på den nordiska modulmarknaden samt våra ambitioner att växa lönsamt. NMGs position på den nordiska modulmarknaden samt våra ambitioner att växa lönsamt. NMG är ett idealt komplement till vår nuvarande modulverksamhet då vi stärker vår konkurrenskraft i Norden och skapar en plattform för fortsatt internationell expansion. 

I december 2017 kommunicerade vi att vi under 2018 avser undersöka och initera en process för en potentiell separation och särnotering för affärsområdet Modular space (Cramo Adapteo). Utvärderingen av olika strategiska alternativ pågår och fortsätter under 2018. Förvärvet av NMG stärker Cramos modulverksamhet på den nordiska marknaden genom att tillföra kompetens inom utveckling och produktionskapacitet. Därmed förväntas de strategiska alternativen för Cramos affärsverksamhet att breddas. Till detta expanderas vår affärsmodell och vi skapar förutsättningar att utveckla nya produkter och lösningar för våra kunder”, säger Leif Gustafsson, VD och koncernchef i Cramo.

”Detta är en utmärkt möjlighet att kombinera NMGs verksamhet med ett annat väletablerat företag på modulmarknaden med kapacitet att lyfta modulverksamheten till nästa nivå. Jag är övertygad om att företaget har hittat en ny bra ägare i Cramo som kommer att fortsätta utveckla och växa företaget tillsammans med NMGs professionella medarbetare”, säger Henrik Jonsson, VD på Nalka Invest.

Förvärvet av NMG kräver godkännande från svenska Konkurrensverket vilket förväntas under slutet av 2018.

www.cramo.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×