ERA Marknadsrapport 2017

Publicerad 7/12, 2017 kl. 14:28

European Rental Association (ERA) har offentliggjort ERAs marknadsrapport för 2017. Rapporten innehåller information om den europeiska uthyrningsmarknaden för utrustning och är det enda europeiska referensvärdet inom branschen.

I ERA Marknadsrapport 2017 konstateras att uthyrningsmarknaden för utrustning har upplevt tillväxt i alla 15 länder som ingår i undersökningen i år. Dessutom upplevde uthyrningsindustrin inom 28 EU- och EFTA länder, mellan 2015 och 2016 en tillväxt på 3,1%. Den beräknade tillväxten för 2017 visar en ökning på 2,5% från 2016 och en ökning med 2,8% prognostiseras för 2018 från 2017, båda med en konstant växelkurs.

Rapporten innehåller också siffror för BNP-penetrationen och en beräkning av omsättning som andel av BNP. Den genomsnittliga BNP-penetrationen för de 15 länderna i rapporten 2016 var på 1,7%, vilket är betydligt över de återstående 28 EU- och Efta-ländernas genomsnittliga penetration på 0,6%.

Den angivna statistiken visar tillväxt trots utmanande ekonomiska omständigheter, som bland annat val i USA, Frankrike, Tyskland och Nederländerna och den fortsatta turbulensen som orsakats av Storbritanniens beslut att lämna EU. I rapporten framgår att en mer säker sysselsättning inom uthyrningsbolagen återspeglas i utvecklingen av investeringsprogram och förbättrade servicebestämmelser, eftersom hyresbranschen flyttar fram till att bli fullserviceleverantör. Det konstaterades också att investeringar i hyresutrustning ökade med 2,6% från 2016 till 2017.

”Det är verkligen uppmuntrande att se tillväxten i vår bransch. 2017 var ett händelserikt år och vi noterar att branschen omfattar, utvecklar och mognar i sina möjligheter, med positiv effekt, säger ERSs generalsekreterare Michel Petitjean. Samtidigt erkänner företagen i hela Europa de fördelar som uthyrning kan innebära för företaget, från en effektivare kapitalanvändning, tillgång till ett bredare utbud av utrustning, expertunderhåll och service till överensstämmelse med bestämmelserna och förbättrad hållbarhet.

ERA Marknadsrapport 2017 innehåller en analys från land till land av 15 europeiska länder, som beskriver aktuell marknadsstorlek (2014-15) och uppskattningar (2016-17) i lokal valuta. Den innehåller detaljerad marknadsstorleksinformation för åren 2014-2019 och nyckeltal inklusive flottans storlek och investeringar. Det inkluderar också penetrationsgrader mot ländernas BNP, byggproduktion och befolkning. För varje av de 15 undersökta länderna finns dessutom prognoser för hyresomsättningen för 2018 och 2019. Den innehåller också en uppskattning i euro av storleken på den totala uthyrningsmarknaden för utrustning i EU-28 och Efta-länderna för 2016.

Resultaten för den europeiska hyresmarknaden i denna rapport avser hyra av utrustning utan operatör. Siffrorna är baserade på officiell statistik för NACE rev. 2 kod 77.32: ”Hyr och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner och utrustning utan operatör”. Rapporten, som beställts av ERA, är tillgänglig för ERA-medlemmar för € 300 och till icke-medlemmar för € 900. 

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×