Ett bygge av tio klarade inte asbestkraven

Publicerad 26/4, 2017 kl. 14:46

Under Byggnads årliga arbetsmiljövecka genomfördes 128 skyddsronder med fokus på asbest. 16 stycken arbetsplatser, 13 procent, uppvisade brister.

“Det arbete som Byggnads skyddsombud utför är oerhört viktigt. Asbest dödar över hundra personer årligen i Sverige”, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Bristerna kunde vara att det saknades skyltar eller slussar, att medicinska kontroller hoppats över eller att tillstånd saknades.

“Alla dessa brister är allvarliga. Föreskrifterna finns där för att skydda människors liv och hälsa och ska följas”, säger Ulf Kvarnström som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på fackförbundet Byggnads.

En byggnadsarbetare som andas in asbest kan drabbas av mesoteliom, en obotlig cancer i lungsäckarna som i princip bara drabbar personer som varit i kontakt med asbest genom arbete. 2015 dog 147 personer i mesoteliom i Sverige, att jämföra med de 5 stycken som miste livet på byggarbetsplatser genom fall-, kläm- och rasolyckor.

“Det är livsviktigt att arbetsmiljöplaner upprättas och följs på alla byggarbetsplatser. Men trots detta slarvas det en del”, säger Ulf Kvarnström.

Många menar att cancerfallen kopplade till asbest kommer att minska nu eftersom det nu är 35 år sedan ämnet totalförbjöds. Men istället så ökar de.

“En del av ökningen beror på att man arbetar på fel sätt, och utan skyddsutrustning, vid renoveringar av bostadshus”, säger Ulf Kvarnström.

Lösningen menar han är att få in Byggnads skyddsombud tidigt när en renovering planeras.

“Om våra skyddsombud får vara med och riskbedöma tidigt i processen finns mycket att vinna. Sedan måste också skyddsombudet kontrollera och vaka över att reglerna följs under arbetets gång”, säger Ulf Kvarnström.

www.byggnads.se

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×