Få jobbet gjort med läns- och slampumpar

Publicerad 26/4, 2017 kl. 15:37

Vilka är fördelarna med att välja Grindex pumpar? Oavsett applikation så kan man med säkerhet använda Grindex pumpar utan oplanerade driftstopp.

Med ett gediget kundorienterat pumpsortiment för kontinuerlig, obevakad pumpning fungerar Grindexs produkter i de tuffaste miljöerna. “Ett exempel på Grindex väl sammansatta produktfamilj är att allt är inbyggt i pumpen och vi erbjuder både läns- och slamalternativ inom samma motorstorlek, t.ex. Mini och Solid, Minette och Salvador, Major och Sandy”, säger Håkan Lundin, försäljningschef Sverige.

“Visste du att Grindex luftventil kyler pumpen vid torrkörning? Grindex uppfann och tog patent på världens första luftventil 1960. Tack vare det inbyggda motorskyddet och luftventilen kan våra pumpar köras oövervakade under längre perioder”, fortsätter Lundin.

Grindex dräneringspumpar klarar tuff industriell användning, är lätta och anpassade för mobila applikationer. Grindex slampumpar bevisar sin tillförlitlighet genom att arbeta non-stop i krävande miljöer på otaliga platser.

 

Små pumpar

Milli, Micro, Mini och Solid är namnen på Grindex små, enfas dränerings- och slampumpar.  

Pumparna är kompakta, lätta och mycket hanterbara och avsedda för byggarbetsplatser, tunnelbyggen, gruvor och rengöringsjobb. Micro är med sin låga effektförbrukning perfekt för drift med generator. Milli påminner om Micro men möjliggör pumpning ner till några få millimeter – tack vare en unik backventil. Mini är tillsammans med Solid ett konkurrenskraftigt alternativ där kunden enkelt kan välja funktionalitet för applikationen. 

Medelstora pumpar

Minex, Minette, Minor, Major, Master, Matador, Salvador, Senior och Sandy är namnen på Grindex medelstora dränerings- och slampumpar och används vid tunnelbyggen, gruvor och byggarbetsplatser. 

“Tack vare exceptionell slitstyrka bidrar våra slitdelar och hydrauliska delar till att förlänga livslängden hos Grindex pumpar samtidigt som de säkerställer hög verkningsgrad. Den inbyggda startenheten, SMART motorskydd och nivåvippor som tillval ger fullständigt automatiskt skydd och kontroll utan behov av externa startskåp – s.k. plug-and-pump.”

Salvador, Senior, Sandy är Grindex mellanstora slampumpar och bygger på samma konstruktion som dräneringspumparna, men används i applikationer där pumpvätskan är mer nedsmutsad och inte kan pumpas av vanliga dräneringspumpar. Konstruktionen gör att det går att växla mellan dränerings och slampumpar, vilket gör det möjligt att anpassa pumpen efter varierande förhållanden. Alla slampumpar kommer verkligen till sin rätt i applikationer där tillförlitlighet och enkel hantering är av yttersta vikt. Även för slampumparna gäller Inbyggd startenhet, SMART motorskydd och nivåvippor som tillval, som ger fullständigt automatiskt skydd och kontroll utan behov av externa startskåp – s.k. plug-and-pump.

Alla pumpar är perfekta i applikationer där tillförlitlighet och hanterbarhet är av yttersta vikt, och de är byggda för att hantera förorenat vatten, pH-värden från 5 till 8 och vatten som innehåller relativt slitande partiklar.

“Vad som också är viktigt att nämna är att det är väldigt lätt att serva pumparna, kan du serva en kan du serva alla. Alla pumpar är uppbyggda på samma sätt vilket gör det otroligt smidigt då det är dags för service. 

Vill du veta mer om Grindex pumpar kan du se våra kundfördelar i vår nya AR-app. Ladda ner enkelt till din mobil eller surfplatta. Som ”target” kan du använda Grindex skurna pumpar i artikeln.”

www.grindex.com

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×