Förändrade villkor i Ramirents hyresförsäkring

Publicerad 6/3, 2017 kl. 14:59

Premien på Ramirents hyresförsäkring, för hyrda maskiner och material, höjdes från 5 till 6 procent av bruttopriset per den 1 februari 2017. Självrisken på 3000 kronor förändras inte utan kommer vara den samma även under 2017.

Försäkringen är av allrisktyp och täcker plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, vattenskada, skadegörelse eller stöld. Försäkringen är framtagen i samarbete med försäkringsbolag. Med Ramirents hyresförsäkring får man kontroll på skade- och stöldrisken för de hyrda maskinerna och materialet och försäkrar sig mot oförutsedda utgifter som annars kan äventyra ekonomin i projektet.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×