GARO Elflex i nya lokaler och med nya mål

Publicerad 3/11, 2017 kl. 11:00

GARO Elflex flyttade i år in i nya lokaler i Värnamo. Här ryms utveckling, montering, försäljning och logistik på över 3500 m2 stora lokaler och man har gott om utrymme för expansion.
Text och bild: Jan Olofsson

GARO Elflex AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom tillfällig el och byggbelysning för framför allt bygg- och uthyrningsbranschen. Produkterna består av standard- och kundanpassade byggcentraler från 16A till 630A, skarvkabel och grenuttag samt byggarbetslampor för 48V och 230V.

 

Flytt till Värnamo

Företaget etablerades 2007 som ett dotterbolag inom GARO koncernen och har i år flyttat in i nya lokaler i Värnamo. Här samsas montering, lagerlogistik, produktutveckling och försäljning.

“Vi disponerar 3500 m2 av en 7000 m2 stor anläggning. Vi har mycket funktionella lokaler och gott om utrymme att expandera på den dag det blir aktuellt”, säger Magnus Scott, VD på GARO Elflex AB.

Bolaget var tidigare etablerat i Gnosjö och i Nässjö men det var svårt att hitta bra lokaler. Värnamo har visat sig vara rätt ort för företaget. Förutom tillgång på funktionella lokaler så har Värnamo den extra fördelen att man når de viktigaste storstäderna inom ca 3 timmar. Att Schenker har en stor distributionscentral som är nära granne till GARO Elflex är ytterligare en fördel då mycket av godset transporteras via Schenker.

Man är i dagsläget 25 personer och har rekryterat 6 personer bara i höst. 

“Eftersom vi har en positiv försäljningsutveckling med dagens byggboom så växer vi hela tiden”, berättar Magnus. “I Värnamo är det dessutom lättare att hitta kompetent personal med den el-bakgrund som vi behöver.” 

Produkterna slutmonteras och testas till 100 procent före leverans. Man är självförsörjande på plastdetaljer inom GARO-koncernen genom en anläggning i Gnosjö. Övriga detaljer och komponenter köps in från underleverantörer utifrån GAROs kravspecifikationer och egna ritningsunderlag.

GARO Elflex har även en del produktion i ett eget bolag i Polen. Fabriken som byggdes 2012 byggs nu ut ytterligare. Där tillverkas även andra produkter till hela GARO koncernen.

“Vi har valt att ha produktion hemma eller i egna bolag. Kvalitet och elsäkerhet är extremt viktigt. Allt måste vara testat och godkänt. Det ska även motsvara de standarder som finns i t ex Sverige. Vi har undersökt att köpa komponenter i Kina men de har inte hållit måttet”, betonar Magnus Scott.

De huvudsakliga marknaderna för GARO Elflex ligger i de nordiska länderna. Exportandelen ligger på 10-15 %.

Vill växa utomlands

“Vi har en ambition att växa utomlands”, berättar Magnus. Men det är inte helt enkelt. Varje land har sina egna regler och invanda arbetssätt vilket innebär att GARO Elflex måste ha en mycket bred produktflora. T ex har man 1200 olika varianter på kontakter.

Företaget omsätter 65-70 miljoner kr och har en god lönsamhet. Försäljningen sker via grossister och återförsäljare. Man har även täta kontakter med de stora slutkunderna inom bygg- och uthyrningsbolagen.

“De kontakterna är oerhört värdefulla för oss”, berättar Magnus. “Dels får vi en bild av deras framtida behov men framför allt så deltar många i olika utvecklingsprojekt tillsammans med oss. Då får de en produkt som passar t ex deras uthyrningsverksamhet. Det är mycket viktigt för oss.”

Ett exempel på vad ett samarbete ledde fram till är byggarbetslampan BALL som lanserades för ca 3 år sedan. Där bidrog de stora uthyrarna med värdefull input och krav. Den skulle vara ”Ready to rent”, energibesparande och i princip underhållsfri. 

“Detta har bidragit till att den är marknadsledande idag bland arbetsplatsbelysningar”, menar Magnus Scott.

Man anlitar både egna och externa utvecklingsspecialister för sin produktutveckling. Det finns en central produktutveckling i Gnosjö, sedan har man produktchefer för de olika produktområdena. Magnus hintar om en ny produktgrupp som är under utveckling och som kommer att lanseras på Nordbygg under våren. Produktgruppen vänder sig till samma kundgrupp som övriga produkter från GARO Elflex AB nämligen bygg- och uthyrningsbranschen. 

“Vi har jobbat ca 10 år med tillfällig el, med fokus på hyresmarknaden”, säger Magnus. “Med vår sedan länge etablerade position inom installationsel så hade vi rätt förutsättningar för det. Det har visat sig vara rätt väg att gå.”

 

Ökad satsning på eldrivet

GARO följer utvecklingen på marknaden. Inte minst när det gäller den ökade användningen av el-bilar och batteridrivna utrustningar och maskiner på byggena.

Många byggföretag börja byta ut sina personbilar till elbilar, truckar används ofta och det börjar dyka upp batteridrivna anläggningsmaskiner. Även uthyrningsföretag som Lambertsson satsar på eldrivna anläggningsmaskiner för att minska utsläppen.

För vanliga personbilar har GARO en marknadsledande position med ett stort sortiment av laddstolpar och utrustningar kring dessa. Men även för de speciella krav som finns ute på en byggarbetsplats har man idag utrustning.  Det är mer robusta produkter. Elektroniken är mer skyddad då de är avsedda för tillfällig användning, de ska flyttas, transporteras etc. De första levererades nyligen till Ramirent.

“En laddstation är mer än en kontakt. Det är mycket intelligens inbyggd i dessa. Det gäller t ex att rätt ström kommer till batterierna, att den fördelas automatiskt om det är fler som är inkopplade samtidigt mm.”, avslutar Magnus.

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×