GEDA Multilift P22

Publicerad 3/5, 2018 kl. 14:27

Sedan GEDA Multilift-serien först introducerades på Bauma 2007 har hisstypen etablerats och används på otaliga arbetsplatser världen över. Erfarenheter från dessa 10 år och kundönskemål har nu resulterat i GEDA Multilift P22, den senaste versionen i modellserien.

Speciellt utmärkande för Multilift-serien är att hissen levereras som en komplett basenhet med grundram, inhägnad, korg, transmission färdigmonterad och att mastmontaget kan påbörjas direkt efter att basenheten ställts på plats. Allt sammantaget gör att installationstiden ofta kan halveras i jämförelse med andra större hissar. Basenhetens mått är perfekt avpassad för transport på lastbil vilket ger enklare och effektivare transporter. Tack vare ett patenterat släpkabelsystem med platt kabel ryms kabeln inom inhägnaden och hissen kan, vid behov, även förses med kabelvagn vid höjder överstigande 50 m. 

Med GEDA Multilift P22 transporteras 22 personer eller 2.000 kg material i en hastighet av 40 m/min upp till 200 meters höjd. Vid användning av fullhöjdgrindar kan lyfthastigheten höjas till hela 54 m/min.

Med utvecklingen av GEDA Multilift P22 följde även utvecklingen av en ny kraftfullare fyrkantmast som klarar de högre påfrestningarna. Med den kraftigare ny GEDA Vario-masten klarar GEDA Multilift P22 sig med en singelmast trots den stora kapaciteten. 

Även om mastsektionerna är synnerligen kraftfulla har egenvikten hållits nere så att en 1,5 m mastsektion inte väger mer än 88 kg. Mastbultarna sitter redan monterade på masten vilket ger ett okomplicerat montage. Stagavståndet är hela 12 m och fri mastspets ovan översta förankring är 7,5 m, idealiskt vid både nybyggnation och renoveringar.

En stor fördel, ur ett ekonomiskt perspektiv är att GEDA Vario-masten, förutom till P22 även kan användas till GEDA Multilift P12 samt GEDA 1200 Z/ZP och nya kraftfulla GEDA 3700 Z/ZP. 

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×