Grekiskt megaprojekt

Publicerad 7/12, 2017 kl. 15:23

Hiss-specialisten GEDA understödjer nybyggnation av kraftverk med flexibla speciallösningar.

Det grekiska kolkraftverket Ptolemaida, knappt 600 km nordväst om Aten, utökas med ett helt nytt block, Block V. Förutom en effekthöjning genomförs omfattande moderniseringar. GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG bidrar med sex olika hisslösningar som möjliggör effektiva transporter och högsta personsäkerhet.

Hitachi Power Europe levererar tillsammans med det grekiska ingenjörsföretaget Terna, ett nyckelfärdigt kraftverk på 660 Megawatt till det grekiska statliga energibolaget Public Power Corporation (PPC). Kontraktet för detta miljardprojekt slöts redan 2013 och förberedelserna har pågått sedan dess och ansvaret för byggnationen gavs byggföretaget Stagakis Ltd hemmahörande i Aten. Det nya kraftverksblocket, Block V, kommer delvis ersätta gammal teknik från 60-talet. Finansieringen av jätteprojektet görs av ett i huvudsak internationellt konsortium med bland andra tyska Bundesrepublik Deutschland Exporthilfe bland kreditgaranterna.

 

Flexibilitet och speciallösningar

Detta enorma projekt ställer stora krav på problemfria hisslösningar för transport av stora mängder material och personal. Stagakis Ltd. vände sig därför till GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG och valde därefter att använda tre olika hisstyper på arbetsplatsen. 

Att välja tekniskt avancerade och flexibla hisslösningar från GEDA blev lösningen på komplexa problem. Pantelis Stagakis, VD på Stagakis Ltd, säger ”I det här byggprojektet ställdes vi inför stora utmaningar hur vi bäst skulle lösa frågan om material- och personalflöde. Bland annat det faktum att byggnaderna dagligen sköt i höjden ställde oss inför utomordentliga utmaningar då även kranar och bygghissar måste kunna jämna steg med byggnationen. Allt eftersom bygget fortskrider måste, för att inte hindra byggprocessen, lyftutrustningen omlokaliseras vilket ställer stora krav på snabb demontering och återmontering så att inte materialflödet stoppas upp.”

”Tack vare Know-how från GEDA-experter i kombination med tidigare erfarenheter hos Stagakis Ltd. kunde vi till slut bemästra utmaningen”, avslutar Pantelis Stagakis.

 

Multitalang i insats

På arbetsplatsen används tre GEDA Multlift P12 ”Comfort-utförande“ för effektiv transport av material och personal. GEDA Multilift är ett riktigt “universalverktyg” som klarar alla arbetsuppgifter i detta megaprojekt. Oavsett om hissen installeras på utsidan pylonerna, invändigt i schakt eller med specialförankringar i stålkonstruktionerna, så erbjuder den flexibla konstruktionslösningen i GEDA Multilift-serien en effektiv bygghisslösning. Basenheten bestående av grundram, korg med transmission, inhägnad och platsbesparande platt släpkabel utgör en färdigmonterad och kompakt enhet som snabbt och kostnadseffektivt kan transporteras och installeras inom byggprojektet. När basenheten ställts på plats kan mastbyggnationen starta direkt vilket effektiviserar omplaceringar och garanterar kort avbrott i materialflödet. 

De tre hissarna i Ptolemaida är konfigurerade för lyftkapacitet 1.200 kg eller 12 personer.

 

GEDA speciallösning

En mycket viktig del i ombyggnaden av kraftverket utgörs av det nya kyltornet för Block V. I detta fall skall hissen användas till transport av material och personal till och från en avlastningsplattform och glidformen på tornets topp. Vad som ytterligare komplicerade det hela var tornets föränderliga geometri och valet föll på slutligen på GEDA PH 2032 650 Singel.

Tornets geometri med variation av yttermantelns lutning gjorde att konstruktionsteamet ställdes inför utomordentliga utmaningar. Inte bara masten utan även korgen behövde anpassas så att vinkeln inte utgjorde hinder för säker och bekväm transport. Ytterligare frågetecken var hur stannplanet skulle kunna nås från korgen då masten av naturliga skäl måste vara närmast kyltornet. Lösningen blev att utrusta korgen med en D-dörr, placerad på korgens långsida närmast tornets yttermantel. På så sätt garanterades en säker passage för både material och personal. D-dörren är en unik speciallösning som utvecklats av GEDA.

 

Två kranförarhissar GEDA 2 PK

Allt är stort och högt på denna arbetsplatsen, så även tornkranen som används. Kranens masthöjd är hela 186 m så en hisslösning för kranföraren var helt nödvändig. GEDA 2 PK levereras i fyra standardversioner, 60 m, 80 m, 120 m och 150 m. Genom att göra ett avlastningsplan ungefär halvvägs upp och använda två hissar så löstes höjdproblemet elegant och kranföraren slipper slösa tid och möda att dagligen klättra 186 m upp och 186 m ner. Ett annat tungt vägande skäl till att välja GEDA kranförarhissen var säkerhetsaspekten. Nu kan eventuella räddningsaktioner av kranföraren utföras snabbt och säkert så att ingen värdefull tid går förlorad innan kranföraren kan få vård. Kranförarhiss GEDA 2 PK är konstruerad för transport av max. 2 personer med totalvikt på max. 200 kg. Med denna höga lastkapacitet kan även material för service- och underhållsarbeten på kranen utan problem tas med upp.

 

Start planeras till 2020

Det är inte utan grund varför Stagakis Ltd. valt att använda GEDA som leverantör av hissarna.  ”GEDA har med teknisk “Know-how” och speciallösningen möjliggjort att vi på denna komplexa arbetsplats effektivt kunnat lösa alla nödvändiga transporter, oavsett om det handlat om transport av material eller personal”, säger VD Pantelis på Stagakis Ltd.

2020 skall det nya kraftverksblocket i Ptolomaida startas och anslutas till elnätet.

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×