Hissnyheter

Publicerad 8/9, 2017 kl. 12:09

Nu är det dags för Svensk Rental Tidnings årliga tema om nyheter inom sektorn bygghissar. I Sverige finns två starka namn, Alimak och GEDA. SRTs Mikael Karlsson har tittat lite närmare på nyheter från tillverkna.

Det finns en lång rad tillverkare av bygghissar i världen. Inte minst i Europa där Tyskland, Spanien, Nederländerna, Italien, Schweiz och även Sverige har stora tillverkare. När det gäller den svenska marknaden så är det just nu främst den inhemska hisstillverkaren Alimak Hek AB i Skellefteå och tyska Geda, som marknadsförs av Bygg Värme Maskiner AB (BVM), som ligger i framkant. Här presenterar vi de senaste produktnyheter från de båda tillverkarna.

 

GEDA nyheter

Jörgen Sundberg, Sales and Support Engineer på BVM i Göteborg som säljer Gedas produkter i Sverige, berättar att de senaste produktnyheterna från den tyska tillverkaren är GEDA Solarlift och batteriliften GEDA BatteryLadderLIFT som båda är kompakta och lätthanterliga hissar för att tillgodose nya krav på marknaden.

”Jag tror nog att den nya batterihissen är det perfekta tillskottet i vårt sortiment då den är anpassad för små hantverkare som gör snabba jobb. Den har en stege med maxhöjd på tio meter och är enkel att sätta upp och plocka isär även i trånga utrymmen.”

Gedas batterihiss drivs av ett  24V/10 Ah Li-Ion-batteri med hög kapacitet, som tar bort det ofta tidskrävande sökandet efter en elkälla på en byggarbetsplats. Hissen kan även drivas helt trådlöst med den praktiska radiokontrollen med ett intervall på ca 10 meter.

GEDA Solarlift är en hiss som är utformad för att transportera solceller upp på tak för installation. Det görs med en specialdesignade pallfunktion som lastbehållare.

Förutom GEDA Lift 200 Standard och GEDA Lift 250 Comfort, båda med en lyfthastighet, finns också Fixlift 250 med två lyfthastigheter.

Belastningsförmågan beror på vilken typ av stegsegment som används, deras lutning, liksom deras totala längd. Man kan välja mellan två olika typer av stegsektioner: stegsegment med en användbar last på 150 kg/200 kg samt förstärkta stegsegment med en användbar last på 200/250 kg.

GEDA Solarlift är mycket kompakt och är behändig att montera snabbt på svårtillgängliga utrymmen. Den är också behändig att lagra och transportera.

”Det här är ju helt nya hissprodukter som vi tror på inför framtiden”, säger Jörgen Sundberg, ”Annars är det idag GEDA Multilift P22 och transportplattform GEDA 500 Z/ZP SL som är våra största försäljningsframgångar och som vi fortfarande tror på för den just ny mycket starka svenska bygghissmarknaden.”

 

ALIMAK TCL - personhiss för existerande tornkranar 

Alimak Hek AB i Skellefteå lanserade en nya personhiss för installation på ett stort antal existerande tornkranar av olika typer och märken, ALIMAK TCL, redan i Frankrike för snart två år sedan. Detta i samband med att en ny fransk lag trädde i kraft 2017, som kräver separata hissar på tornkranar över 30 meter.

Med en innovativ ny design erbjuder ALIMAK TCL installation på utsidan av tornkranar med en maximal lyfthöjd på 200 meter. Denna design tillåter ett stort stagavstånd, vilket kan anpassas till den specifika tornkranens mastplattform för en skräddarsydd installation. Hissen minimerar potentiella krandriftstopp och ger ett maximalt livscykelvärde för kranen med låg driftskostnad. De flesta av hissens komponenter är varmförzinkade för att klara tuff industrimiljö.

ALIMAK TCL är en kuggstångsdriven hiss designad med tanke på operatörssäkerhet, bekvämlighet och användning. Kapabel till att transportera två passagerare (200 kg) åt gången, erbjuder hissen ett snabbt, ergonomiskt allvädersalternativ till traditionella kranstegar. Med en lyfthastighet på 24 meter per minut, minimerar ALIMAK TCL restiden för kranförare och servicepersonal, och maximerar därmed kranens arbetstid.

Hissen och dess mekaniska och elektriska komponenter är utformade och dimensionerade för att vara förenliga med driftvillkoren på byggarbetsplatser. Ingen modifikation för kranmaster är nödvändig, ALIMAK TCL är lätt att eftermontera på existerande tornkranssystem och är fullt kompatibel med ‘EN 81-43: Kranhissars säkerhetsföreskrifter’.

ALIMAK TCL erbjuder mekaniskt och elektriskt förreglade dörrar. En reversibel hisskorg möjliggör dörrplacering till vänster eller höger, för att passa till ett flertal olika typer av tornkranssystem och arbetsplatser.

Hissens fångapparat är helt oberoende av drivenheten och sitter under elmotorn med ett eget kuggdrev i ingrepp med kuggstången. Fångapparaten är en säkerhetsanordning som stannar hissen mekaniskt och elektriskt när hastigheten vid nedåtkörning överskrider ett visst förinställt värde.

Hissens masttorn är uppbyggd av varmförzinkade fyrkantsrör på 175 x 175 mm med en längd av 1508 mm. Varje sektion är försedd med en svetsat kuggstång och sektionerna hålls samman av bultar och muttrar med hög hållfasthet. 

Hisskorgens väggar och tak är tillverkade av högkvalitativ stålplåt. I korgen finns tre fönster som ger operatören en klar vy av hissvägen. Golvet är av tålig, plastbelagd plywood med halkfri, mönstrad yta. 

Varje stannplan förses med låg grind som skjuts åt sidan, elektriskt och mekaniskt förreglad. Stannplansdörrarna är helt vändbara och kan enkelt monteras med höger eller vänster öppning, med en effektiv passagebredd på 0,715 meter. 

De flesta ALIMAK TCL har hittills sålts till den franska byggmarknaden. Från och med 1 januari 2017 kräver franska säkerhetsbestämmelser att en personhiss ska installeras på tornkranar över 50 meter och kravet kommer att justeras stegvis ner till 30 meter år 2019. 

Som ett resultat förväntas fler europeiska länder följa med införandet av liknande standarder. I Sverige är det sedan tidigare obligatoriskt att installera hissar på kranar över 25 meter , medan liknande regler har funnits i Danmark och Nederländerna i cirka 15 år.

 Befolkningstillväxt och urbanisering är de främsta drivkrafterna bakom ett ökat byggande vilket påverkar efterfrågan på hissar positivt i bland annat Sverige. Säkerhet på arbetsplatserna ökar behovet av säkra vertikala transportlösningar och utgör en allt viktigare drivkraft både på mogna marknader och tillväxtmarknader.

 ”Vi ser ett ökat säkerhetstänk generellt kring montage av bygghissar inom byggsektorn. Till exempel så börjar det ställas krav på att det ska vara certifierade hissmontörer”, avslutar Andreas Magnusson, ansvarig för marknadskommunikation på Alimak Hek AB.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×