IPAF höjer säkerheten för mobila arbetsplattformar

Publicerad 6/3, 2017 kl. 15:33

IPAF (International Powered Access Federation) har sedan starten på 80-talet vuxit i takt med att branschen med mobila arbetsplattformar har utvecklats. Den globala branschorganisationen tillhandahåller bl.a. utbildning, tekniskt och säkerhetsmässigt stöd i 62 länder runt om i världen. I Norden och de baltiska länderna representeras IPAF av Kent Boström.

Marknaden för mobila arbetsplattformar, eller liftar som de även kallas, växer kraftigt då allt fler företag inom bygg, underhåll, gruvdrift, skogsbruk, transport och logistik ser fördelarna med att arbeta säkert och effektivt på hög höjd. IPAF ser ett ökande behov av utbildning och erbjuder ett mycket högt kunnande inom arbetssäkerhet och rådgivning till medlemmar i fler länder. Idag finns medlemmar i 62 länder.

 

Målet är att främja en säker och effektiv användning

IPAF (International Powered Access Federation) är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av sina medlemmar. Medlemmarna består av tillverkare, distributörer, uthyrningsfirmor, utbildningscentra och operatörer av mobila arbetsplattformar och klätterplattformar. Målet för IPAF är att främja en säker och effektiv användning av den här typen av utrustning genom utbildning, stöd och teknisk rådgivning till industrin.

Organisationen började med 11 brittiska medlemmar vid starten 1983. Idag är organisationen global med över 1200 medlemmar runt om i världen. Varje år utbildas mer än 100 000 operatörer genom ett världsomspännande nätverk av över 600 utbildningscenter. Utbildningen varar i allmänhet en dag med både teori och praktik. Efter godkända teoretiska och praktiska prov i olika kategorier av liftar utfärdas ett PAL-kort (Powered Access License). Det är en erkänd branschackrediteringsstandard för operatörer över hela världen. Idag finns det mer än 600 000 giltiga PAL-kort runt om i världen.

Utbildningen håller samma nivå som den svenska Liftläroplanen, LLP. Liftutbildningsrådet (LUR) rekommenderar företag att acceptera utbildningsbevis från IPAF som underlag för att utfärda körtillstånd till arbetstagare att få använda liftar på arbetsplatser Sverige.

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att vara medvetna om hälsa och säkerhet, olycksförebyggande och kontroll samt de krav som ställs på personskydd. De praktiska delarna inkluderar inspektion före användning och att manövrera maskinen till rätt position på ett korrekt och säkert sätt.

Teorin erbjuds även som e-Learning i vissa länder. PAL-kortet använder också smart teknik så att innehavaren kan få en digital logg över sin användning av liftutrustningen (om liften har stöd för den funktionen). Detta underlag kan användas för att intyga erfarenheten av olika typer av liftar, något som kan bidra till att minska den tid det tar för operatören att förnya sitt kort. Ett PAL-kort är giltigt i fem år.

 

IPAF arbetar både nationellt och internationellt

IPAF samarbetar med flera standardiseringskommittéer och branschorganisationer och bedriver även lobbyarbete och företräder sina medlemmars intressen på nationell och internationell nivå. Man har bl.a. en egen kommitté för tillverkare som håller sig à jour med de senaste tekniska framstegen. IPAF syns också i stor utsträckning på mässor runt om i världen och organiserar flera egna event varje år. 

Den årliga ’IPAF Summit’ och ’International Powered access Awards’ (IAPAs) är en höjdpunkt i den internationella evenemangskalendern. Evenemanget samlar mer än 300 personer, med företagsledare från uthyrare och tillverkare från hela världen. Toppmötet och tillhörande evenemang äger rum i Wembley, London 3–5 april. Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt att delta i, mer information finns på www.iapa-summit.info. I Norden och de baltiska länderna representeras IPAF av Kent Boström.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×