Jonex, en ny generation av joniseringsaggregat för luftrensning

Publicerad 26/4, 2017 kl. 15:15

Jack Midhage AB har sedan några år tillbaka marknadsfört joniseringsaggregat anpassat för byggindustrin.

Aggregaten har fått stort intresse hos företag som arbetar i dammiga miljöer såsom vid rivningar, golvslipningar samt vid andra arbeten med exempelvis vid sågning, slipning och borrning med diamantverktyg där stora dammängder genereras. I synnerhet vid  arbete i känsliga miljöer där man absolut inte får sprida damm har metoden fått stor betydelse.

 Beställarna och myndigheterna ställer allt högre krav på god arbetsmiljö vid sina arbetsplatser och för att tillgodose beställarnas krav har flera entreprenörer börjat använda sig av jonisering som komplement till vanliga dammfällor. Jonisering innebär att man golvar dammet och tar bort statisk elektricitet. Partiklarna i luften klumpar ihop sig, blir tunga och faller ner till golvet. Den stora fördelen är att den tar bort även det så hälsofarliga kvartsdammet. Dessutom har metoden visat sig ge god ekonomi då man inte bara förbättrar arbetsmiljön utan även minimerar städningen efter utfört arbete.

 Dammet blir liggande på golvet under närmsta timmen även efter att aggregatet stängts av. Det innebär en mycket snabbare och effektivare uppstädning och eliminerar skador på kringliggande ytor. Damm har som alla vet en tendens att sprida sig långt bort från arbetsstället och i exempelvis kontors- och butiksmiljöer kan vissa arbeten få förödande konsekvenser om kringliggande ytor förorenas av byggdammet. Som en extra bonus får man dessutom en hälsosammare luft än innan arbetet satte igång eftersom luften tillförs joner så att nivån blir den samma som är typisk för ren och frisk uteluft.

 Midhage lanserar nu det tre nya joniseringsaggregat JONEX (1000+, 2000+ och 4000+) som är en förbättring och vidareutveckling av det tidigare marknadsförda joniseringsaggregatet Oxysan. JONEX har högre kapacitet och enklare användning med en lättöverskådlig och mikroprocesstyrd instrumentpanel och dioder som indikerar när det är dags att rengöra filter och byta partikelfilter och joniseringsrör. Längre livslängd på joniseringsrören gör att underhållet kan minimeras och därmed kostnaderna för service. Den programmerbara manöverpanelen har även en timerfunktion som gör att man bland annat kan sätta igång joniseringen i god tid före arbetets början.

JONEX-programmet har vidareutvecklats i samarbete med tillverkaren MPirum i Partille AB som har överlåtit försäljningsrättigheterna i Sverige till Jack Midhage AB. “JONEX har hittills tagits emot mycket väl av de som fått tillfälle att prova”, säger Morgan Midhage, produktansvarig hos Jack Midhage AB. “Det krävs att man förstår hur det fungerar men rätt använt är det ett mycket smart och kostnadseffektivt redskap för håltagare och rivare och har man väl börjat använda dessa aggregat så är det i det närmaste omöjligt att vara utan”, tillägger Morgan Midhage.

www.midhage.se

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×