Pontus Josefsson, VD Josefssons Maskinuthyrning i Enköping och Cissi Lööv, näringslivschef på Enköpings kommun.

Josefssons Maskinuthyrning tar initiativ till seminarium om bygglovsprocessen

Publicerad 3/5, 2018 kl. 15:21

Enköpings kommun, som beroende på närheten till Stockholm lider av något som närmast kan betraktas som växtvärk.

“Vi tog initiativet till ett byggseminarium tillsammans med Enköpings kommun då vi har ett gemensamt intresse, vi som uthyrningsbolag, våra byggkunder och kommunen”, säger Pontus Josefsson, VD på Josefssons Maskinuthyrning i Enköping. “När bygglovsprocessen går smidigt så underlättar det för oss alla.”

Cissi Lööv, näringslivschef på Enköpings kommun håller med:

“Vi har ett gemensamt mål att bygga ett hållbart samhälle och vi har samma  utmaning som byggbranschen att rekrytera och behålla kompetens”, säger hon.

Magnus Holmberg Muhr, förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen redogjorde för de utmaningar man har stått inför vad gäller bygglovshanteringen i Enköping och hur man nu utvecklar sin verksamhet, bl a med digitala processer för att göra hanteringen mer smidig. Man har även referensbolag som man stämmer av och diskuterar sina planer med, allt för att göra processen så smidig som möjligt.

Christina Gortcheva, byggavdelningschef redogjorde för en del av de legala krav som ofta upplevs som hindrande. Den viktigaste faktorn för att göra bygglovshanteringen snabbare är att bygglovshandlingarna är kompletta redan från början. Tyvärr är snittet i riket på hur många ansökningar som är kompletta så lågt som 8%.

Pontus Josefsson, tillsammans med brodern Hampus, har tagit över den operativa verksamheten av Josefssons Maskinuthyrning i Enköping som ett första led i ett generationsskifte.

“Vi har vuxit enormt sista åren”, berättar Pontus. “Marknaden har varit het, vi har hängt med i utvecklingen.”

2017 var rekordår, men sett över de senaste fyra åren så har ökningen varit stadig hela tiden. Man har investerat i maskinparken under 2017 och framför allt har man invigt en nybyggd del på 800m2.

“Vi behövde mer plats för fler maskiner men framför allt en större och modernare verkstad, tvätthall och större reservdelslager”, säger Pontus.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×