KONJUNKTURBAROMETERN: Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Publicerad 10/10, 2018 kl. 11:14

Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5. Nivån pekar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Det är tredje månaden i rad som indikatorn stiger.

Det starka läget inom tillverkningsindustrin visar inga tecken på att avta. Konfidensindikatorn för industrin steg istället ytterligare i augusti. Allra starkast är signalerna från företagen inom massa- och pappersindustri samt annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon).

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i augusti. Uppgången förklaras av rejält uppjusterade anställningsplaner bland företagen inom anläggningsverksamhet.

Detaljhandelns optimism återhämtade sig en del i augusti efter en rejäl nedgång förra månaden. Konfidensindikatorn steg 5,2 enheter och pekar åter på ett starkare läge än normalt. Förbättringen kommer från sällanköpshandeln vars konfidensindikator dock fortsatt understiger det historiska genomsnittet.

Tjänstesektorn är i augusti den enda sektor som redovisar något svagare signaler än föregående månad. Konfidensindikatorn backade 1,6 enheter men överstiger fortsatt det historiska genomsnittet.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×