KONJUNKTURBAROMETERN - Hushållen ser ljusare på svensk ekonomi

Publicerad 26/6, 2017 kl. 15:08

Maj 2017 - Barometerindikatorn sjönk från 112,6 i april till 111,0 i maj, men pekar fortsatt på ett mycket starkt läge i ekonomin. Den marginella nedgången förklaras av tillverkningsindustrin vars konfidensindikator föll tillbaka efter förra månadens kraftiga uppgång. Hushållens konfidensindikator steg däremot för andra månaden i rad, framför allt till följd av en ljusare syn på utvecklingen för den svenska ekonomin det närmaste året.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll tillbaka igen i maj efter förra månadens kraftiga uppgång till en historiskt hög nivå. Indikatorn landar dock på fortsatt höga 117,0, det vill säga betydligt över det historiska genomsnittet. Industriföretagen rapporterar om god ordertillväxt de senaste månaderna och produktions- och anställningsplanerna för kommande tre månader är fortsatt mycket optimistiska.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg ytterligare i maj och signalerar fortsatt om ett mycket starkt läge.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,1 enheter och ligger nu på det historiska genomsnittet. Företagen rapporterar om något svagare försäljningstillväxt än normalt de senaste månaderna men har fortsatt optimistiska förväntningar på utvecklingen framöver.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 1,0 enheter i maj och visar på ett starkare läge än normalt. Något höjda förväntningar på efterfrågan på tre månaders sikt förklarar uppgången.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×