Ljusning i världsekonomin trots osäker omvärld

Publicerad 6/3, 2017 kl. 16:01

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, har presenterat en ny Marknadsinsikt, som ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin. Rapporten visar att tillväxten i världsekonomin växlar upp trots osäkerhet i omvärlden. Men händelser som Brexit, Trumps tillträde och flera val i Europa skapar risk för turbulens framöver.

Världsekonomin fortsätter att kämpa i motvind, men tillväxttakten ökar ändå till knappt 3,5 procent per år 2017-18, från 3 procent i år. Svensk ekonomi går på högvarv, men brist på bostäder och kvalificerad arbetskraft i flertalet sektorer håller tillbaka tillväxttakten. Svensk ekonomi går mot en avmattning i tillväxten jämfört med fjolårets 3,9 procent. I år väntas tillväxten öka med 3,1 procent för att minska till omkring 2 procent per år under prognosperioden. I takt med att den globala konjunkturen stärks ökar världshandeln och det ljusnar för svensk export.

”Nästa år kommer i stort sett samtliga ekonomier i världen att ha en positiv tillväxt”, konstaterar Lena Sellgren.

I år väntas tillväxten i Europa öka med 1,9 procent för att därefter dämpas till 1,7 procent per år 2017-18. Tillväxten i den nordamerikanska ekonomin väntas sammantaget öka med omkring 2 procent per år 2017-18, från svaga 1,6 procent i år. Osäkerheten i prognosen har ökat påtagligt till följd av ovisshet kring vilken politik Donald Trump kommer att föra. Tillväxten kan bli både högre och lägre.

Tillväxten i Asien har ökat något snabbare än väntat i år och den väntas fortsätta växa med drygt 5 procent per år 2017-18.

”Osäkerheten i Europa och USA tycks inte ha spritt sig till ekonomierna i Asien”, säger Lena Sellgren

Syftet med Marknadsinsikt är att skapa ökad förståelse för drivkrafter för svensk export samt för hur den ekonomiska utvecklingen i världen påverkar svenska exportföretag. Analysen baseras i huvudsak på data från Oxford Economics, Statistiska centralbyrån och Macrobond, samt Business Swedens egen omvärldsbevakning.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×