Nashvillefabrik blir Husqvarna

Publicerad 8/9, 2017 kl. 12:22

Den nya anläggningen har kapacitet att producera 1,3 megawatt (1,3 miljoner watt) solenergi, vilket ger företaget möjlighet att öka andelen elektricitet från förnybara källor och därmed minska miljöpåverkan genom växthusgaser och andra utsläpp som sker vid användandet av kol-baserad el.

”Husqvarna Group ska vara med och bidra till en koldioxid-snålare framtid och ett mer hållbart samhälle. Sustainovate är vårt sätt att integrera hållbarhet djupare i våra affärer. Som en del av detta, fick vi tidigare i år våra klimatmål godkända av den oberoende organisationen Science Based Target Initiative och har som mål att minska våra CO2 utsläpp med en tredjedel till år 2035 jämfört med 2015. Solcellsanläggningen vid fabriken kommer årligen att generera upp till 25 procent av Nashville-anläggningens energibehov och är ett bra exempel på hur Sustainovate blir till verklighet,” säger Valentin Dahlhaus, SVP Group Operations Husqvarna Group.

Anläggningen börjar byggas under tredje kvartalet 2017 och beräknas vara klart vid årsskiftet. Solcellssystemet är skalbart, och kan byggas ut i framtiden.

Sustainovate - Husqvarna Groups strategi för att integrera hållbarhet i verksamheten.
Strategin är grundad på koncernens passion för innovation och drivkraften att föra människor och naturen närmare varandra. Strategin bygger på fem nyckelutmaningar: koldioxidutmaningen, teamutmaningen, leverantörsutmaningen, säkerhetsutmaningen och samhällsutmaningen, och omfattar ambitiösa mål på koncernnivå som kommer att driva företagets utveckling fram till 2020 och ännu längre.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×