Nordbygg 2016 - planering och samarbeten vitaliseras och konkretiseras

Publicerad 14/9, 2015 kl. 13:43

Intresset för Nordbygg fortsätter att vara stort, och omkring 600 företag från mer än 30 länder har redan säkrat sin plats på Nordbygg 2016 vilket betyder att mer än 85 procent av utställningsytan är bokad. En fantastisk siffra eftersom det är mer än sex månader kvar till Nordbygg går av stapeln på Stockholmsmässan den 5-8 april nästa år.

Nordbyggs arrangörsgrupp ansvarar för att innehållet i Nordbygg ska vara så aktuellt och relevant som möjligt för såväl utställare som besökare. I arrangörsgruppen ingår – förutom Stockholmsmässan – Svensk Byggtjänst, Byggmaterialindustrierna, Energi- och Miljötekniska föreningen, VVS-Tekniska Föreningen, VVS-fabrikanternas råd, Svensk Ventilation och Glasbranschföreningen.

Renovera Energismart kommunicerar regelbundet

Centrala delar i planeringen inför varje Nordbygg är att stimulera till givande samarbeten, nätverkande och att skapa kontinuitet över mässcykeln. Ett exempel är Renovera Energismart, ett omfattande samarbete mellan stora aktörer. Det löper över många år och med Nordbygg som en vital och återkommande arena för kommunikationen.

”På Nordbygg 2016 ger vi en aktuell sammanfattning av vårt arbete i en utställning och en serie kortseminarier. Här presenteras ett antal lönsamma renoveringsåtgärder, som till exempel värmeåtervinning från spillvatten”, berättar Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund och en av de ansvariga för arbetet inom Renovera Energismart.

Bakom projektet och inslaget på Nordbygg står Energimyndigheten tillsammans med HSB Riksförbund, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Svensk Ventilation, VVS Företagen och VVS-fabrikanternas råd. Inom Energimyndigheten medverkar främst Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus).

Ecoforum och guldmedalj

Mellan Nordbygg arrangeras Ecoforum på Stockholmsmässan. I slutet av april samlades runt 200 personer verksamma inom hållbar stadsplanering och miljösmart byggande för nätverkande och kunskapsutbyte, ofta med internationella förtecken. Nordbyggs guldmedalj för bästa materialnyhet delas ut på Nordbygg vartannat år och på Ecoforum vartannat.

Utmärkelsen gick i år till Deflamo för ett biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Internationella 3M vann medaljen för två år sedan.

”Produkten utvecklades av svenska 3M. Vi lanserade den på Nordbygg 2012 och mottog medaljen under våren året efter”, säger Jörgen Eklöf, försäljningschef.

Genomslaget och responsen på Nordbygg i kombination med priset ledde till en helt ny produktlinje och mycket god försäljning. Internt inom den internationella koncernen 3M väckte den innovativa tejpen stor uppmärksamhet och finns nu på många marknader, enligt Jörgen Eklöf.

Arena i Almedalen

Sedan förra året erbjuder även Nordbygg en arena under politikerveckan i Almedalen. Med konceptet Samhällsbyggararenan skapar Nordbygg en tydlig närvaro för samhällsbyggare.

”På en mycket central yta i Almedalen erbjöd vi även I år vi svensk byggbransch en neutral mötesplats för diskussioner, seminarier och nätverkande”, säger Peter Söderberg, projektchef.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×