Nytt märksystem ska förhindra maskinstölder

Publicerad 20/11, 2018 kl. 16:02

Försäkringsbolagen tar krafttag mot maskinstölderna med ny norm (SSF 1084) som skall underlätta för polisen. Eurosafe Security Solutions AB är först ut med ett godkänt märksystem.

Identifiering av stulna maskiner och arbetsfordon är ett problem för polisen och tullen. Internationella ligor har specialiserat sig på att stjäla maskiner vilka sedan säljs utomlands under falsk identitet.

Normen är framtagen på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) i ett samarbete mellan TFF/Yrkestrafikgruppen, Larm- tjänst och SSF. Syftet är att förebygga stölder samt underlätta identifiering av stulna traktorer, terrängfordon, motorredskap i klass 1 och klass 2.

Larmtjänst har i samarbete med SSF, Stöldskyddsföreningen, skrivit Norm 1084 som ett led i att försvåra för kriminella personer, nätverk att stjäla maskiner, oregistrerat gods. Förhoppning är att normen ska bidra med att försvåra utförsel av gods ut ur Sverige samt underlätta identifiering av anträffat gods. Försäkringsbranschen är en del av detta arbete i samarbete med övriga organisationer och myndigheter.

Svenska företaget Eurosafe Security Solutions AB har under lång tid arbetat brottsförebyggande för att minska maskinstölder. Nu har man som första leverantör blivit certifierade enligt den nya svenska normen SSF 1084 och lanserat produkten SmartWater System 1084.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×