Överlever inte utan fusk

Publicerad 8/9, 2017 kl. 11:31

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet.

De branscher som deltagit är bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Frågorna handlar om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden.

“Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens  parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka”, säger Kicki Höök som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarundersökningen visar att en av fyra arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen  har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. Detta är i jämförelse  med att en av fem arbetsgivare överlag ger det svaret.

 Andra resultat handlar om att fyra av tio arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×