Peab Anläggning väljer Hilti som leverantör

Publicerad 3/5, 2018 kl. 13:57

Peab Anläggning gör en stor utbildningsinsats under 2018 där ett tusental yrkesarbetare kommer att utbildas i arbete med motorkap och vilka risker det medför.

Peab Anläggning vill givetvis säkerställa en adekvat utbildningsnivå, och har efter utvärdering av flertalet aktörer valt att samarbeta med Hilti som utbildningspartner.

Arbetsmiljöverket har hittills konstaterat ett 40-tal allvarliga olyckor med motorkap i branschen och en underliggande orsak till skadeproblematiken är att verktygen ofta används av personer utan relevant utbildning.

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peab’s viktigaste fokusområden och Peab Anläggning har valt att utbilda samtlig personal som handhar motorkap som ett steg i deras nollvision gällande arbetsplatsolyckor. 

Peab Anläggning ingår i Peab-koncernen som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15.000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor.

Under 2017 utbildade Hilti drygt 4000 medarbetare på cirka 200 företag runt om i Sverige.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×