Protan lanserar ny taklösning för att förebygga översvämningar

Publicerad 26/6, 2017 kl. 16:56

Det finns en trend av ökad nederbörd i Sverige och när skyfallen kommer i stadsbebyggelse med mycket gator och asfalt har vattnet ingenstans att ta vägen. Så många som 49 procent av ägare, förvaltare och utvecklare inom bygg har blivit utsatta för översvämningsskador de senaste tre åren, enligt en undersökning som Protan har gjort tillsammans med Byggfakta. Idag lanserar Protan det nya blågröna taket BlueProof, en vattenfördröjande lösning som kan inkorporeras på såväl befintliga som nya tak.

Dagvattenledningar och avloppsnät måste vara väl dimensionerade och enligt undersökningen finns en uppfattning av att avloppsnätet inte ensamt klarar att hantera allt dagvatten. 

“Traditionellt sett har dagvatten hanterats i rörledningar, men man kommer alltid till en punkt när dessa går fulla. Och var tar vattnet vägen då? Man måste börja planera mer vad som ska hända på mark- eller takytan innan det kommer ner i ledningssystemet. Man måste tänka på att minska mängden hårdgjorda ytor och öka mjuka som kan ta hand om regnet”, säger Mathias von Scherling, utredningsingenjör på Stockholm Vatten och Avlopp.

För att hitta en långsiktig lösning på dagvattenproblematiken behöver det arbetas på flera fronter. En del av lösningen är att på ett bättre sätt utnyttja takytorna, framförallt i storstadsmiljöer. Detta är något som undersökningsresultaten bekräftar, endast 11 procent av fastighetsägare, utvecklare och förvaltare utnyttjar idag sin existerande takyta.

BlueProof är framtaget för att gradvis dränera vatten från tak. Istället för att vattnet som på ett vanligt tak dräneras bort omedelbart, hålls det tillbaka tillfälligt för att gradvis tömmas ut i avloppssystemet. Detta reducerar belastningen av avloppssystemet avsevärt och minskar risken för översvämning och översvämningsskador.

“Att för en stadsmiljö hantera ett regn på 100 mm över flera dagar, är en sak. Men när samma mängd faller under 24 timmar, som i Malmö 2014, ställer det mycket högre krav på infrastrukturen. Det handlar om att kombinera olika lösningar då avloppsnätet idag inte ensamt kan klara av extrema skyfall. BlueProof kan här spela en viktig roll i att verka proaktivt och förebygga översvämningsskador”, säger Jens Holmlund, VD på Protan Sverige.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×