Svante Hagman ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Publicerad 26/6, 2017 kl. 15:05

I samband med årets Byggstämma valdes Svante Hagman, NCC AB, till ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier.

Svante Hagman är affärsområdeschef för NCC Infrastructure och har suttit i Sveriges Byggindustriers styrelse sedan 2013.

“Det ska bli mycket spännande att leda Sveriges Byggindustrier in i framtiden. Två viktiga framtidsfrågor för oss som bransch är hur vi skapar en sund konkurrens och en hållbar samhällsutveckling. Det är inte minst viktigt eftersom byggbransch idag utvecklas mycket snabbt och samhällets behov av nya bostäder, vägar och järnvägar är större än på länge”, säger Svante Hagman.

Kompetensförsörjningen är en annan viktig fråga: “Många av våra medlemsföretag har idag svårt att rekrytera personal. Därför måste branschen bli mer attraktiv för fler. Jag har själv verkat i byggbranschen i så många år och vet att det finns så mycket spännande och roliga saker att jobba med. Jag vill att flera ska få upptäcka det”, säger Svante Hagman.

Till ny vice ordförande valdes Carin Stoeckmann, Vd för Byggmästar´n i Skåne.

Den tidigare ordföranden Tore Nilsson från Peab AB lämnade i samband med Byggstämman förbundsstyrelsen. Nilsson avtackades för sina insatser i förbundsstyrelsen, som han varit en del av sedan 2012 och ordförande för sedan 2013. Även vice ordförande Jan Henriksson, Q-gruppen AB, avtackades för sina insatser i förbundsstyrelsen.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×