Sverige föregångare inom hantering av damm och slam

Publicerad 26/6, 2017 kl. 16:23

Då var det dags för Svensk Rental Tidnings årliga temaartikel om ny utrustning för hantering av byggdamm och betongslam. Svenska produkter har sedan länge varit föregångare inom den här sektorn. Vår lagstiftning, som inom så många andra produktsektorer, har alltjämt varit mycket hårdare än i de flesta andra länder. Det här har gjort att svenska tillverkare tvingats utveckla högkvalitativa produkter som svarar upp mot tuffa miljökrav. Det här är något som pågått länge. Text: Jan Hermansson.

Jag kommer ihåg på 1990-talet då jag genomförde en projektstudie i USA för tillverkaren Ermator. En rivare och håltagare strax norr om New York skulle riva ett bankvalv på Manhattan. Den här typen av jobb dammar ofta oerhört. Jag ställde frågan hur man brukar ta hand om allt damm som bildas. Jag fick svaret att man brukar investera i en ny byggdammsugare som man köpt på något lågprisvaruhus inför jobbet. När jobbet är klart är dammsugaren uttjänt och kastas. En billig lösning på den tiden och ingen hade någon tanke på att allt skadligt damm som byggnadsarbetarna exponerades. Jag föreslog då att entreprenören skulle testa den metod som man använde i Sverige genom att använda en luftrenare från Ermator, plasta i den del av utrymmet där rivningen genomfördes och skapa ett undertryck och leda ut dammet via luftrenaren och ut ur byggnaden. Entreprenören testade metoden och överraskades storligen hur ren luften på arbetsplatsen blev plus att det fina byggdammet i princip eliminerades i intilliggande utrymmen. Men när frågan ställdes ifall han kunde tänka sig att investera i den här utrustningen för kommande jobb så var han tveksam. Entreprenören ansåg då att marginalerna på jobbet var för små och att det inte fanns någon lagstiftning som förbjöd honom att använda den billiga dammsugaren. Det här var slutet på 1990-talet och redan då var det här tänkandet en självklarhet i Sverige. 

 

Kraftigt skärpta krav i USA

I år blir det också en självklarhet i USA då man, från juni förra året, införde helt nya och hårdare arbetsmiljöföreskrifter i USA genom branschorganisationen OSHA. Från och med i september i år måste såväl tillverkare och entreprenörer leva upp till de nya bestämmelserna. Det är Obama-administrationen som ligger bakom det nya regelverket om nu inte Trump lyckas komma med ändringar. Svenska och även tyska tillverkare pumpar redan ut sina produkter på den amerikanska marknaden. Pullman Ermator och Dustcontrol har sedan många år tillbaka utvecklat och tillverkat utrustningar som med råge klarar av att leva upp till de nya amerikanska kraven medan amerikanska tillverkare nu får det hett om öronen att hänga med och utveckla utrustning som håller måttet. Här har svenska tillverkare en mycket god chans att ta marknadsandelar på den amerikanska marknaden under 2017 och framgent. Kanske det var en orsak till att Husqvarna i slutet av förra året förvärvade Pullman Ermator? Här i Sverige har vi som sagt sedan länge haft ett betydligt tuffare lagstiftning vad gäller damm och i synnerhet kvartsdamm vilket fått framförallt våra tillverkare att anpassa sina produkter sedan långt tillbaka. Sedan kanske det varit lite si och så ute på arbetsplatserna att leva upp till våra regler om hantering men svenska entreprenörer har trots detta ändå legat långt före. För att sätta en extra press på användarna införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgift om entreprenörerna inte efterlever reglerna kring hantering av kvartdamm. Enligt Lennart Österwald, som jobbar med de här frågorna inom Branschföreningen för Byggnadsberedning (tidigare Håltagningsentreprenörerna) så har utdömda sanktioner från Arbetsmiljöverket ökat under de senaste två åren. Idag finns totalt 3000 fall som lett till sanktionsavgifter för entreprenörer och fallen fortsätter att öka. Detta är naturligtvis oroväckande när vi i Sverige har en stark lagstiftning sedan länge och tillverkare som lever upp till att leverera utrustning som följer regelverket. De verkar hittills inte som att sanktionsavgifterna avskräckt en del entreprenörer från att inte följa reglerna.  

Men vad har hänt bland utbudet av utrustning för hantering av byggdamm och betongslam sedan vi publicerade temat i Professionell Demolering förra året? Hur har vi i Sverige ytterligare lyckats stärka vårt försprång? Och vad har andra tillverkare gjort på den här fronten?

 

Pullman Ermator och Husqvarna

Den stora nyheten som kanske inte är så stor i sig, efter att Husqvarna förvärvat Pullman Ermator, är att större delen av Pullman Ermators proffssortiment även nu finns i Husqvarnas produktsortiment fast anpassat till Husqvarnas design och produkter och målade i orange naturligtvis. Lanseringen skedde på mässan World of Concrete i Las Vegas i januari i år. Vad gäller nya modeller så kom luftrenaren A4000 för en tid sedan som är avsedd för stora jobb. Med en kapacitet på 4000m3 / h kan den hantera arbetsytor upp till 250m2. Maskinen har en centralt uttag baktill där avloppsslangen kan anslutas. Den är utrustad med disponibel förfilter och fyra H13 filter. HEPA-filter är av samma slag som för A1000. Filterramen är monterad med gångjärn och spännen för att göra filterbyten enkel och snabb. Det är också lätt att flytta när de är utrustade med låsbara hjul. Den är utrustad med en varningslampa när det är dags att byta filter. På Nordbygg förra året lyfte Pullman Ermator särskilt fram sina nya saneringsskåp. Det skadliga dammet vid arbeten såsom byggnation, sanering, rivning eller håltagning får mycket fokus. Men vad som också är viktigt att komma ihåg, men som tyvärr allt för ofta glöms bort, är att även skydda sig mot det skadliga dammet vid rengöring av verktyg och maskiner efter avslutat jobb.

I Pullman Ermators sortiment finns två storlekar av saneringsskåp, CC800 och CC1600. Saneringsskåpen är utvecklade för att användaren enkelt ska kunna rengöra verktyg och maskiner utan att utsättas för skadligt damm. Med en stor dörr längs ena kortsidan är det enkelt att ställa in verktygen i skåpet. Skåpen har stora fönster, ljus insida och smidiga handskar för att förenkla rengöringen. Det är enkelt att ansluta en bottensug såväl som detaljsug till skåpet och vid behov kan det även utrustas med autostart.

pullman-ermator.se

 

Dustcontrol

Dustcontrol har ett brett produktsortiment som inte bara omfattar byggindustrin utan bolaget spänner över en rad andra branscher som flyg- och fordonsindustrin, processindustri, tryckerier, kompositindustri och livsmedelsindsutri för att nämna några. På byggsidan är sortimentet omfattande och spänner över minst ett 20-tal basmodeller av föravskiljare, stofthanterare, luftrenare och våtsugar. På mässan DEMCON i höstas visade man ett antal produkter och bland annat den senaste serien kallad Tromb. Tromb består idag av tre modeller DC Tromb 400a, DC Tromp 400c och DC Tromp 400L.  Tromb utnyttjar luftens kraft maximalt till sin fördel. Luftflödet är som mest hela 400 m3/h* och har t.ex. kapacitet för golvslipsmaskiner 500 mm och stora elkapmaskiner.

DC Tromb 400 kan användas vid alla typer av findamm såsom gips-, asbest-, trä-, betong- (kvarts) och spackeldamm. Tromb är förståss försedd med ett H13-filter som klarar kraven för asbestsanering. Operatören bestämmer själv när filtret skall rensas - automatiskt under drift eller efter slutfört arbete. 400 µ m3/h flöde max öppet inlopp och 420 µ m3/h flöde max fläkt. En annan nyhet från Dustcontrol är att man skapat en mobilanpassade hemsida som gör det enklare och tydligare att snabbt hitta information om företagets produkter och tillbehör.

 

Ronda

Över sundet till Danmark hittar vi den närmaste tillverkaren utanför Sverige. Ronda har utökat sitt sortiment av tunga dammsugare med Ronda 2800H. Modellen lanserades på Bauma förra året. Den nya dammsugare finns med Longopac uppsamlingssystem, med en 40 liter behållare för betongdamm, en 65 liter  behållare för lätt damm och även en kombination med Longopac påsar i en behållare. En valfri klaffventilenhet över insamlingssystemet ger nästan dammfri tömning, där det är nödvändigt. Det kommer att vara möjligt att konfigurera maskinen för tömning under drift. Om stora mängder fint betongdamm från en golvslipmaskin samlas, kommer det att vara möjligt för en operatör att tömma dammsugaren medan en annan operatör fortsätter att arbeta med golvslipmaskin.

 Ronda 2800H har utformats för att hantera stora mängder fint damm, och är utrustad med den flerrörsfiltersystem, som används i andra Ronda maskiner. Samtidigt kommer filterbelastningen att minskas med hjälp av cykloneffekten. Maskinen är också utrustad med Ronda filterrengöringssystem.

Maskinen har tre “Green Tech” motorer, som kan kopplas till separat och är tillgänglig för 230V och 380V. Den har utformats för byggbranschen och har en metallram och är utrustad med stora hjul, vilket gör maskinen lämpad för transport mellan och på arbetsplatser. I Sverige säljs Ronda av Cdust AB i Vallentuna.

Blastrac

Det nya sortimentet av BLASTRAC stoftavskiljare är utrustad med ett högeffektivt partikelluftfilter, vilket garanterar en utsugning av 99,995% för partiklar större än 0,18µm för en total säkerhet när de används på farliga ämnen som asbest eller blyfärg. Blastrac har utvecklat en komplett uppsättning av stoftavskiljare utrustade med HEPA-filter, utformade för jobb, inklusive sanering, sanering, asbest och blyfärg flyttningar. Dessutom har Blastrac också en Longopac-system tillgängligt som kastar alla dammpartiklar rakt in i en säcksystem. Detta garanterar inget damm eller farliga partiklar ut i miljön.

Den nya linjen av BLASTRAC stoftavskiljare är helt HEPA certifierad. För att bli ännu effektivare och säkrare, har Blastrac också utvecklat splitversioner, som består av tre enheter, filter och säkerhetsfilterenheten och uppsamling, båda utrustade med HEPA-filter och sugenhet.

Motorn är utanför det kontaminerade området. Den industriella dammuppsamlaren kan installeras på bottenvåningen i en byggnad medan en BGS-250 och en BHG-1800 arbetar på våningarna ovan.

Utbudet av Blastrac stoftavskiljare HEPA certifierad består av:

BDC-138HLP-UD, motoreffekt på 3 kW

BDC-138H SPLIT, motoreffekt på 3 kW

BDC-3160H, motoreffekt på 5.5kW

BDC-3160H SPLIT, motoreffekt på 5.5kW

BDC-15KW SPLIT, motoreffekt på 15 kW

Blastrac har också utvecklat cyklonsystem, som kompletterar den ursprungliga stoftavskiljare. De har utformats för arbeten med mycket damm. De har bättre damm fånga och öka livslängden av dammsamlar filter.

BLASTRACs cyklonföravskiljare finns i två olika storlekar. De tillåter att fånga upp mellan 80% och 90% av dammet, vilket ökar livslängden av filteren. På den största cyklonföravskiljare, är det möjligt att ansluta flera maskiner. Blastracs produkter säljs direkt på den svenska marknaden från huvudkontoret i Nederländerna.

 

En ny generation av joniseringsaggregat för luftrensning

Jack Midhage AB har sedan några år tillbaka marknadsfört joniseringsaggregat anpassat för byggindustrin.  Aggregaten har fått stort intresse hos företag som arbetar i dammiga miljöer såsom vid rivningar, golvslipningar samt vid andra arbeten med exempelvis vid sågning, slipning och borrning med diamantverktyg där stora dammängder genereras. I synnerhet vid  arbete i känsliga miljöer där man absolut inte får sprida damm har metoden fått stor betydelse.

 Beställarna och myndigheterna ställer allt högre krav på god arbetsmiljö vid sina arbetsplatser och för att tillgodose beställarnas krav har flera entreprenörer börjat använda sig av jonisering som komplement till vanliga dammfällor. Jonisering innebär att man golvar dammet och tar bort statisk elektricitet. Partiklarna i luften klumpar ihop sig, blir tunga och faller ner till golvet. Den stora fördelen är att den tar bort även det så hälsofarliga kvartsdammet. Dessutom har metoden visat sig ge god ekonomi då man inte bara förbättrar arbetsmiljön utan även minimerar städningen efter utfört arbete.

 Dammet blir liggande på golvet under närmsta timmen även efter att aggregatet stängts av. Det innebär en mycket snabbare och effektivare uppstädning och eliminerar skador på kringliggande ytor. Damm har som alla vet en tendens att sprida sig långt bort från arbetsstället och i exempelvis kontors- och butiksmiljöer kan vissa arbeten få förödande konsekvenser om kringliggande ytor förorenas av byggdammet. Som en extra bonus får man dessutom en hälsosammare luft än innan arbetet satte igång eftersom luften tillförs joner så att nivån blir den samma som är typisk för ren och frisk uteluft.

 Midhage lanserar nu det tre nya joniseringsaggregat JONEX (1000+, 2000+ och 4000+) som är en förbättring och vidareutveckling av det tidigare marknadsförda joniseringsaggregatet Oxysan. JONEX har högre kapacitet och enklare användning med en lättöverskådlig och mikroprocesstyrd instrumentpanel och dioder som indikerar när det är dags att rengöra filter och byta partikelfilter och joniseringsrör. Längre livslängd på joniseringsrören gör att underhållet kan minimeras och därmed kostnaderna för service. Den programmerbara manöverpanelen har även en timerfunktion som gör att man bland annat kan sätta igång joniseringen i god tid före arbetets början. JONEX-programmet har vidareutvecklats i samarbete med tillverkaren MPirum i Partille AB som har överlåtit försäljningsrättigheterna i Sverige till Jack Midhage AB. JONEX har hittills tagits emot mycket väl av de som fått tillfälle att prova, säger Morgan Midhage, produktansvarig hos Jack Midhage AB. “Det krävs att man förstår hur det fungerar men rätt använt är det ett mycket smart och kostnadseffektivt redskap för håltagare och rivare och har man väl börjat använda dessa aggregat så är det i det närmaste omöjligt att vara utan”, tillägger Morgan Midhage.

www.midhage.se

 

SILA med i gamet

Tillverkaren SILA startade runt 2012 upp sin tillverkning av luftrenare. Bolagets ägare har rötterna i bolaget Ermator som förvärvades av Pullman ett antal år tillbaka. SILA har fyra storlekar av luftrenare, SILA600A2, SILA1000A2, SILA2000A2 och SILA5000A2. Under den senaste tiden har kanske inga direkta nya modeller tillkommit men däremot en del uppdateringar. En nyhet är en lucka för att enkelt byta grovfilter under arbetets gång. Något som man är ensamma om att kunna erbjuda. Finessen finns på SILA600A2, SILA1000A2 och SILA2000A2. Ett populärt tillbehör till SILAs produkter är saneringsramen som gör arbetet enklare vi renovering av exempelvis badrum där man behöver skapa ett undertryck. Tidigare var man tvungen att tejpa fast skyddsplasten i luftrenaren vilket var ganska komplicerat. Med saneringsramen spänner man enkelt fast plasten i ramen. Andreas Lundin som är ansvarig för försäljning och marknadsföring avslöjade för SRT att det är mycket på gång från SILA under hösten. Stofthanterare har alltid varit familjen Lundins specialområde och i höst släpper man sina första modeller av stofthanterare. Värt att tilläggas är att SILA 600A2 blev utvald till bästa luftrenaren i tidningen Byggarbetarens stora luftrenartest tidigare i år. Mer om testet kan läsas på tidningen Byggarbetarens hemsida eller på SILAs egen hemsida.

www.silaproducts.se

 

Scanmaskin Sverige AB 

Rykande färska nyheter kommer nu under juni från  Scanmaskin då tillverkaren lanserar nya ScanDust 8000 och ScanDust 3600, två maskiner med mycket hög driftsäkerhet och kapacitet som blir ett välkommet komplement till Scanmaskins övriga produktutbud. 

”Vårt fokus har varit att öka antalet arbetstimmar utan avbrott med en bibehållen hög driftsäkerhet.” säger Martin Persson, produktchef på Scanmaskin Sverige AB. 

De två nya tillskotten i ScanDust serien är två mycket funktionella dammsugare där mycket tanke bakom framtagandet har lagts på användaren av maskinen. ScanDust 8000 och Scandust 3600 är säker för användaren och är enkel i drift. 

Maskinerna är utrustade med Hepa-filter som tar hand om de ohälsosamma partiklarna. För att underlätta är dammsugarna utrustade med en filtervakt som upplyser användaren om att det är dags att rengöra filtret. För att hålla filtren så rena som möjligt används rengöringssystemt Jet-Pulse som pulserar filtren. Här har vi även utrustat maskinerna med ett grovfilterpaket i polyester med hög separeringsgrad. Dessa filter ger användaren en säker miljö och fler arbetstimmar utan avbrott.  

Designen och filterarean på dessa två nyförvärv i ScanDust serien är också utformade så att man får ut mesta möjliga sugkapacitet.

ScanDust 3600 och ScanDust 8000 är helt byggda i stål och har kraftiga, slitstarka & punkteringsfria däck som inte lämnar märken efter sig. Vi har rustat dammsugarna med låsbart framhjul för att förenkla vid transporterande av maskinen och även underlätta vid arbeten på ojämnt underlag. För uppsamling av avfall används Longopac. Longopac är ett säcksystem som består av 20 meter vecklad slang, vilket ger cirka 25 stycken dammfria säckbyten. Både ScanDust 8000 & ScanDust 3600 lanseras över hela världen under juni månad 2017.

www.scanmaskin.se 

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×