Uppsving för Ramirent i Ryssland

Publicerad 21/12, 2008

Ryssland är den marknad där Ramirent växer allra snabbast. Snart spås denna marknad utgöra företagets allra största. “Vad vi upplevt hittills är ett ryskt ekonomiskt under, en tillväxt som fortsätter, trots världens”, säger Hannu Kulmala vid Ramirent i Moskva. Denna marknad blir bara bättre och bättre, men det finns orosmoln. Världens finanskris kan få hjulen att snurra långsammare här.

Ramirent etablerade sig tidigt i Ryssland. Företaget startade sin verksamhet redan under Gorbatjovs perestroika 1988. Landet hette då Sovjetunionen och Ramirent hade då etablerat ett joint-venture med ett sovjetiskt statligt företag. Under planekonomin och kommunismen var detta ett vanligt sätt för västföretag att komma in på den ryska marknaden.
 
Upplösning som diskuteras än idag
“Vi hade dock ingen större volym på affärerna under den tiden”, säger Hannu Kulmala. “Antalet medarbetare vi hade då var väl inte fler än 15 anställda”.
 Så bröt Sovjetunionen samman till allas överraskning, ryssarna överraskades liksom övriga världen. Sovjetunionens upplösning diskuteras än idag i Ryssland. Flertalet beklagar dock inte detta, vad man fick istället var så mycket mer värt, ett land med frihet och möjlighet för människorna att resa utomlands.
“Grundorsaken till Sovjetunionens försvinnande var att när man väl släppt loss friheten är det svårt att stoppa all vidare utveckling”, säger Valery Klimenko, VD för Ramirent i Moskva. Estländare, letter, litauer och andra folk i den gamla unionen bildade nu fria stater. I Ryssland skapades en mängd företag - inte minst inom byggsektorn. Ramirent har som uthyrningsföretag dragit stor nytta av utvecklingen.
 
Etablerade eget företag
Sovjetunionens försvinnande innebar att Ramirent etablerade ett eget oberoende företag i Ryssland. De marknader som företaget inriktade sig på var från första stund Moskva och S:t Petersburg. Två städer med sammanlagt 15 miljoner invånare och med en oerhörd potential.
“Idag har vi fler medarbetare i S:t Petersburg än i Moskva”, berättar Valeri Klimenko. Vi har 120 anställda i S:t Petersburg och 80 i Moskva. Orsaken är att strukturen på byggbranschen är en annan i S:t Petersburg än i Moskva.
 Vad Klimenko syftar på är att Moskva har fler kommunala bolag som har mindre behov av att nyttja de bulldozers, lastare och traktorer som Ramirent hyr ut. Oftast har dessa byggföretag i Moskva egen utrustning och efterfrågan är därmed mindre för ett företag som Ramirent i Moskva än i S:t Petersburg.
 I S:t Petersburg är fler byggföretag privatägda utan egna entreprenadmaskiner. Företagen har ett mer “västligt” tänkande vad gäller den tunga utrustning som Ramirent hyr ut. Ramirent yppar inget om sin omsättning. Den totala omsättningen för senaste året bör dock vara närmare 25 miljoner euro.
 
 “Stark tillväxt”
“Vi har hittills haft en formidabel tillväxt”, berättar Hannu Kulmala. I år räknar vi med att vår försäljning ökar med 50 procent - vilket blir därmed en upprepning för företagets omsättning för varje under för de senaste fem åren. Det är under de senaste åren som Ryssland har växt som kraftigast.
“Vi förväntar oss fortsatt goda år här, trots världens finanskris, men den verkar inte drabba Rysslands reala ekonomi. Viktigast är ett relativt högt oljepris, och trots att oljan blivit billigare under senare tid, ligger den historiskt sett ganska högt”, fortsätter Kulmala.  
Ryssland har länge tillhört världens snabbväxande ekonomier. Alltsedan Vladimir Putin kom till makten 2000 har Ryssland kunnat uppvisa starka tillväxttal varje år på mellan sex och åtta procent. Orsaken till uppsvinget har varit det höga oljepriset. Ryssland tillhör en av världens stora oljeexportörer. Oljepriset har backat under senare tid men ligger fortfarande skyhögt jämfört med tidigare år.
“Oljeberoendet gör landet mycket sårbart”, säger Valeri Klimenko. Rysslands finansminister sa nyligen att 90 procent av vår tillväxt hade anknytning till oljesektorn. Vad ryska regeringen nu jobbar hårt med är att göra Rysslands näringsliv mer allomfattande och mindre oljeberoende.
 Storstäder som Moskva och S:t Petersburg påminner i alla fall stundtals om två stora byggarbetsplatser, här byggs nytt och infrastrukturen rustas upp.
“Moskva har säkert fått en ny skyskrapa varje vecka under de senaste tre åren”, säger Klimenko. Detta intensiva byggande har gett oss ökad fart i våra affärer.

Skador på utrustningen
Valeri Klimenko berättar att Ramirent gör helst affärer med finländska och svenska byggbolag. Företag som Skanska, Salonen, YIT, Haka och Lemcon har hittills tillhört de bästa kunderna. Han säger samtidigt att man undviker byggbolag från vissa länder. Orsaken är att de anställda vid dessa företag brukar vara dåliga på att hantera utrustningen.
“Om vi hyr ut utrustning och får den åter delvis förstörd, är det inte en särskilt bra affär för oss”, säger Klimenko. “Nordiska byggare är oftast försiktigare med utrustningen”, säger Klimenko.
 
Svårt att få betalt och härdande konkurrens
Ett annat bekymmer är att få betalt. Ramirent har regelbundet närmare 50 ärenden i ryska domstolar vad gäller sen betalning.
“Till slut får vi alltid betalt”, säger Hannu Kulmala. “Men dessa ärenden är tröttande, de tar mycket av vår energi. Orsaken kan vara att den entreprenör som vi hyrt ut till, inte heller har fått betalt av sin uppdragsgivare. Vi ligger sist som uthyrare i en sådan här kedja”, förklarar Kulmala.
Konkurrensen hårdnar på uthyrningsmarknaden i Ryssland. Fler och fler företag vill hyra ut entreprenadmaskiner, enligt Ramirents modell.
“När vi kom till Ryssland var vi närmast ensamma i branschen”, berättar Valery Klimenko. Idag har vi förutom finska Cramo närmare 100 lokala företag att fightas med.
Valeri Klimenko och Hannu Kolman har dock stort förtroende för den ekonomiska utvecklingen i landet. Ryssland är en bra marknad för Ramirent.
“Det här landet överraskar varje år”, berättar Hannu Kulmala. “Landet vill komma ikapp välståndet i väst. Ryssland vill bygga en modern välfärdsstat som i övriga Europa. Det kommer nog inte att ta många år tills vi är där”, avslutar Kulmala.
“Att Ramirent får vara med i denna utveckling känns oerhört uppmuntrande. Vi tror på fortsatt goda år här. Att få vara med i denna utveckling känns stundtals som en förmån, ja, närmast som ett privilegium. Det är ju ett nytt Ryssland som nu skapas och vi är med att skapa detta land.
www.ramirent.ru

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×