Väljarna underkänner Bostadspolitiken

Publicerad 3/11, 2017 kl. 10:39

Sex av tio väljare vill se en blocköverskridande bostadspolitik. Samtidigt kan hälften av väljarna inte säga vilket parti som har den bästa bostadspolitiken. Och bara tre av tio känner till att Peter Eriksson (MP) är bostadsminister.

“Väljarna uttrycker ett lågt förtroende för bostadspolitiken. Partierna underpresterar, politiskt och kommunikativt“, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Lokalt prioriterar väljarna bostäder före såväl jobb- som miljöpolitiken. Oron för var man ska bo är större än oron för arbetslöshet och klimatförändringar. Detta är särskilt påtagligt i ålderskategorin 18 till 29 år. Hela 44 procent av väljarna under 30 år ser bostäder som en av de viktigaste politiska frågorna lokalt.

“De höga trösklarna in till första boendet är ett påtagligt stressmoment. Det är fullt förståeligt. Förslag som strängare amorteringsregler och ett eventuellt skuldkvotstak gör trösklarna ännu högre”, säger Björn Wellhagen.

Av de som äger sin bostad själv uppger 78 procent att de finansierade sitt första bostadsköp med hjälp av ett banklån. Endast 15 procent finansierade sitt bostadsköp med hjälp av arv, gåva eller lån från släkt eller vänner.

“Det krävs reformer som gör att fler kan efterfråga sin första bostad. Partierna måste ta tag i de stora frågorna om hyressättningssystemet och beskattning av bostäder, även om det är känsliga frågor för många väljare”, säger Björn Wellhagen.

På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har Novus intervjuat 1104 personer mellan 18 till 79 år om svensk bostadspolitik.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×