Varannan byggherre ovetande om det solidariska ansvaret

Publicerad 6/3, 2017 kl. 15:55

Mer än varannan byggherre är ovetande om att det råder ett solidariskt ansvar för miljöskador i samband med ett byggprojekt. Det visar en undersökning som Bergsäker har gjort.

Enligt Boverket ska det byggas 700 000 bostäder fram till 2025. En stor del av dessa bostäder kommer att byggas i städerna vilket innebär ökad förtätning när allt fler ska samsas på samma yta. Detta ställer stora krav på byggföretagen som tvingas hantera omgivningen för att minimera skador på människa och miljö.

”Viljan är stor men dessvärre visar vår undersökning att arbetet med att minimerar riskerna vid byggprojekt riskerar att falla lite mellan stolarna eftersom ingen riktigt känner ansvaret”, säger Johan Lundh som är vd på Bergsäker AB.

Under hösten har Bergsäker AB gjort en undersökning bland byggherrar i landet. Cirka 300 beslutsfattare på företag och organisationer har deltagit och svarat på frågor om hur de tänker och hanterar de risker som uppstår i samband med ett byggprojekt. Undersökningen visar tydligt att fler verkar ta arbetet med att hantera omgivningen på ett allt större allvar. Nästan samtliga (95%) instämmer i påståendet att det blir allt viktigare för byggföretagen att hantera frågor som rör omgivningspåverkan och sju av tio (67%) instämmer också i att riskerna för omgivningen sannolikt kommer att öka i takt med ett ökat byggande.

Men undersökningen pekar också på en stor osäkerhet om vem som ska göra vad och vem som har ansvaret. Mer än varannan (54%) uppgav att de inte kände till att ansvaret för miljöskador är solidariskt bland alla inblandande aktörer – byggherre såväl som entreprenörer.

”Det är viktigt att känna till att miljölagstiftningen angår alla i ett byggprojekt. Det solidariska ansvaret för miljöskador innebär ju att tredje man fritt kan välja vem som ska betala ut skadestånd”, säger Johan Lundh.

Undersökningen visar också att de flesta upplever att klagomål från tredje man ökar i samband med byggprojekt och att bättre information anses vara lösningen. Nästan åtta av tio (75%) instämde helt i påståendet att det blir allt viktigare för byggföretagen att arbeta med att informera boende och omkringliggande företag i samband med byggprojekten.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×