“Tidermans ökar servicenivån”

Publicerad 27/4, 2009

Tiderman Hyrmaskiner ABs huvudkontor och depå i Hisings-backa har flyttat till nya ändamålsenliga lokaler bara ett stenkast från de gamla lokalerna. En flytt som man först var tveksamma till men som visade sig bara föra med sig fördelarför företaget.

Tidermans Hyrmaskiner är en av Sveriges äldsta maskinuthyrare med anor sedan mer än 110 år tillbaka, förutom att man är en större maskinuthyrare som har sitt huvudkontor på Backadepån, filialer i Mölndal, dotterbolag i Falkenberg samt är delägare i Borås Maskinhjälp med depå i Borås samt filial i Kinna. Företaget ägs idag till lika delar av: Ulf Andersson, Torben Christensen samt Johan Ehk. Sune Almqvist som är arbetande styrelseordförande har även en roll centralt inom Hyrex-Kedjan.

Till nya lokaler
”Vi hade egentligen inte tänkt oss att flytta och trivdes i våra gamla lokaler, men en omändring av stadsplanen innebar att vi började se på ersättningslokaler och fann ett möjligt alternativ. Och det ångrar vi inte idag”, berättar Ulf Andersson, en av delägarna. ”Den nya anläggningen ligger på Norra Deltavägen, mitt i smeten så att säga. Det är lika lätt att ta sig hit och en bra exponering”, tillägger han. Ulf Andersson fortsätter att berätta om fördelarna som man har upptäckt successivt efter det att man flyttade in den 6:e oktober förra året.
”Logistiken fungerar bättre här och all hantering har blivit snabbare. Flödet av maskiner och utrustning är bättre både vad gäller maskiner etc. som servats som skall ut och maskiner på väg in” säger Ulf.

Betydligt högre servicegrad
Storleksmässigt är de nya lokalerna bara något större men allt är mera samlat och de är lättare att disponera än på gamla stället. Den invändiga ytan mäter 4400 kvm och den utvändiga 14000 kvm.
“Returerna har fått ett verkligt lyft i hanteringen. Både stora och små maskiner kommer i närheten av varandra. De kontrolleras, tvättas av, servas alternativt repareras och godkänns för ny uthyrning. Allt går snabbt och smidigt vilket gör att vi nu mycket snabbare kan få maskinerna redo för en ny kund”, säger Ulf.
Maskiner och utrustningar, dammsugare och luftrenare, som används för asbestsanering eller andra hälsovådliga byggmaterial rengörs i en toppmodern specialanläggning som ligger alldeles i början av returbanan.
Allt som allt erbjuder Tidermans nya anläggning en betydligt högre servicegrad än tidigare. Skillnaderna är tydligast på returavdelning, verkstad och lager men det har även skett förbättringar på expeditionen. “Vår kundmottagning är betydligt större och ljusare än tidigare. Vi har en rejäl informationsdisk med många kundplatser som slukar mycket mer folk när det är som mest intensivt. Kontorsdelen är också bättre anpassad med ljus rymliga rum”, säger Ulf.
Tidigare hade Bilia sin verksamhet i lokalerna och Tidermans har själva renoverat och byggt om lokalerna. Man har tagit särskild hänsyn till att förbättra arbetsmiljön för samtliga av sina anställda med ljusa lokaler utrustade med rätt typ av hjälpmedel som minskar risken för arbetsmiljöskador.

“Stark aktör”
På depån i Backa jobbar idag ca 40 personer och 10 arbetar på filialen i Mölndal. Man är fortsatt en mycket stark aktör i Göteborgsregionen. Tidermans är idag kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 och miljöcertifierade enligt ISO-14001. På produktsidan så kan kunderna hyra det mesta hos Tidermans. Företaget räknar med att det förfogar över ungefär 9 000 individmaskiner, till detta kommer annan utrustning som ställning, avstängningsutrustning, byggvärme, belysning etc.

Nysatsningar
“Rentalbranschens utveckling går framåt och hela tiden knyts nya typer av maskiner till produktsortimentet. Vår uppgift som en av de större enskilda maskinuthyrarna i landet hela tiden förbättra vår servicegrad och det gör vi genom att alltid vara aktiva och investera i nya maskiner och metoder kontinuerligt”, säger Sune Almqvist som är Tidermans arbetande styrelseordförande.
Ett produktområde som inte är nytt men som man satsat lite extra på under den senaste tiden är olika typer av avstängningsutrustning i samband med vägomläggningar mm. Inom området har man investerat kraftigt under den senaste tiden. Ett annat område som man prioriterat är uthyrning av byggbodar, förrådscontainers etc.
Produktsektorn har växt successivt vilket inneburit att man av utrymmesskäl har flytta bodverksamheten till en ny plats i Storås, nordost om Göteborg. Här har man på 20 000 kvm egen mark byggt en ny verkstadshall på 900 kvm. Sju personer arbetar här med Tidermans uthyrning av bodar mm.

“Det kostar att vara på topp”
Maskinuthyrning är en mycket kapitalkrävande bransch och det är åtskilliga miljoner som Tidemans har i lagervärde bara vid depåerna i Backa och Mölndal. Dessutom utvecklas produkterna hela tiden. Vill man vara med i spelet så måste man investera hela tiden. Tidermans uppskattar att investeringstakten per år ligger på ca 40 procent av hyresintäkterna.
“Investeringskraven bottnar i flera olika saker som kundkrav, konkurrenssituation, säkerhets- och arbetsmiljöaspekter, miljökrav etc.”, säger Sune. Förutom mindre och lättare maskiner är Tidermans stora på lite tyngre maskiner så som grävare, dumprar, kompaktlastare och vissa typer av lifter.
Men företagets målmedvetna satsning har också gett frukt. Allt sedan företagets ägare tog över verksamheten har man ökat varje år. Idag ligger omsättning på c:a 120 miljoner kronor.
“Men vi skall inte vara sämre än att erkänna att visst känner vi av, som de flesta andra. Att marknaden är lite i gungning just nu. Det är oerhört svårt att sia om vad som kommer att hända längre fram under året. Det första kvartalet i år var betydligt lugnare än det brukar vara men med våren inpå knutarna tycker vi oss kunna se en försiktig optimism och vändning uppåt”, avslutar Sune Almqvist.
www.tidermans.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×