2021:787

Publicerad 8/11, 2021 kl. 10:09

Sju siffror som nyligen dök upp och som på ett eller annat sätt kommer påverka det vi gör till vardags, serva våra byggkunder med maskiner och utrustning. Klimat känner vi alla till, man kan knappt vare sig se eller lyssna på en nyhetssändning utan att klimat nämns på ett eller annat sätt. Deklaration, det vet vi alla vad det är, något vi gör på vårkanten. Men slår vi ihop dem till ett ord: Klimatdeklarationer, då får det en ny innebörd för de flesta av oss. Här kommer en kort redovisning om vad det innebär. Hur det påverkar oss i vårt arbete och när vi får frågan från våra kunder, i alla fall ska ha veta vad det rör sig om, för nu blir det lite teoretiskt…

Vad är en Klimatdeklaration? 

Syftet är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs och lagen säger att alla byggherrar ska redovisa den klimatpåverkan nya byggnader har. Redovisningen ska ske i kg CO2e/m² BTA (kg koldioxidekvivalenter per kvm bruttoarea) och byggherren är ansvarig för att det blir gjort, ingen redovisning – inget slutbesked. Detta gäller för byggnader där man söker bygglov efter den 1 januari 2022. 2027 kommer ytterligare krav samt att det med all sannolikhet blir ett ”tak” på vad man får släppa ut, och med ytterligare skärpningar 2035 och 2043.

Det finns dock ett antal undantag t.ex. om en privatperson är beställare och uppför en byggnad privat, byggnader < 100m² eller med tidsbegränsat bygglov, ekonomibyggnader för jord och skogsbruk eller byggnader där byggherren är myndigheterna Svenska kraftnät, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Specialfastigheter eller Trafikverket och några undantag till, men vi lämnar dem därhän idag.

En byggnad har ett antal livscykelskeenden som är indelade i tre moduler där vi i rentalbranschen kommer att bli involverade på ett eller annat sätt i modul A5 byggproduktion.

Den är i sin tur uppdelad i tre delar, Byggspill, Energi och Övrigt.

A5 – Byggspill, i deklarationshänseende blir vi inte påverkade.

A5 – Energi, här handlar det om redovisning av energianvändning vid uppförande av grundkonstruktion, stomme, klimatskärm och innerväggar, som är det man ska deklarera idag.

Undantaget är markarbeten i samband med byggnation.

Det som ska med i deklarationen är klimatpåverkan från all användning av el, värme och bränslen på arbetsplatsen t.ex.: 

•    Arbetsplatsens fordon, maskiner och verktyg

•    Uppvärmning och drift (inklusive ventilation, belysning, hiss och liknande) av tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra byggnader inklusive byggnaden under produktion.

•    Övriga energivaror, som gasol och diesel för värmare uttorkning och liknande, samt köpt el, fjärrvärme mm.

A5- Övrigt, inga krav i dagsläget.

Det är många produkter vi tillhandahåller till byggarbetsplatser som faller in under Energidelen. Det är väl de stora grupperna, bodar, uppvärmning/uttorkning och belysning som i första hand är energislukare, och på något sätt ska redovisas. Men vi får avvakta och se hur frågorna ställs när vi kommer dit.

Källa: Boverket

Ps. 2021:787 står för Lagen om klimatdeklaration för byggnader.

Om vi fortsätter att göra samma sak om och om igen är sannolikheten stor att resultatet blir det samma.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×