Alimak BIM Gallery används på South Quay Plaza

Publicerad 1/9, 2022 kl. 15:33

Några utav Alimaks produkter används vid Berkeley Groups projekt vid South Quay Plaza i London. Detta är ett av de första projekten där Alimak använde sitt galleri för Building Information Modeling, BIM, för att hjälpa till med planeringen.

Projektet vid South Quay Plaza 4 har utvecklats av Berkeley Group och designats av Foster+Partners. När det är färdigt kommer det att vara 58 våningar högt, med både bostäder och butiker, samt en gemensam terrass och skyträdgård. Det finns fem Alimak-konstruktionshissar i arbete på utvecklingsprojektet South Quay Plaza 4. En dubbelmastad Mammoth, en Scando 650 XL FC-S och en Scando 650 FC är installerade i en Triplex-konfiguration, som betjänar 55 landningar upp till 190 meter. Två Alimak Scando 450 FC bygghissar betjänar 53 våningar, inklusive två källarvåningar, i byggnadens kärna. Slutligen kommer en Alimak TPL 1000 transportplattform att ge tillgång till de två översta våningarna i byggnaden. Alimaks erfarenhet av liknande projekt, inklusive de första faserna på SQP, gjorde det möjligt att digitalt förbättra produktens BIM för att säkerställa att designförbättringar validerades innan installationen.

Alimaks BIM-galleri innehåller 3D-modeller med viktig inbäddad information om Alimaks bygghissar. BIM-modellerna kan konfigureras efter kundens behov så att de kan simulera användningen av produkter i planeringsfasen av ett projekt. South Quay Plaza 4-projektet använde Navis-modellen med Alimak BIM integrerad. Detta innebar att de kunde konfigurera BIM-modellerna till deras exakta konfiguration och simulera dem inom den specifika projektmiljön, vilket hjälpte till att uppnå en ”rätt förstagångslösning”, enligt Alimak. BIM-galleriet har utvecklats av Alimaks team i Borås och finns tillgängligt på deras hemsida.

 

Stora projektutmaningar

Byggnaden ligger i nära anslutning till Londons DLR-tåglinje vilket innebär att det fanns mycket begränsat utrymme för att installera hissen. Alimaks ingenjörer fick hålla sig fem meter bort från DLR, och hissen fick inte lyftas högre än DLR-bron. Under installationen skapades en uteslutningszon genom att stänga ingångs- och utgångsportarna till platsen. Hissarna lyftes sedan försiktigt på plats. För att säkerställa att Alimaks produkter tjänar bygget på det mest effektiva sättet har lyftarna som installerats externt i Triplex-konfigurationen sänkts ner i gropen med 1,5 meter. Resultatet av detta är att hissgolvet är i nivå med marken vilket ger snabbare lastnings- och lossningstider, enligt Alimak. En del av bygget kräver att fasadskivor lossas från en lastbil till en plattform på hjul. För att hjälpa till med detta designade Alimaks ingenjörer en skräddarsydd 4,2 meter hög grind för Mammoth-lyften (standardhöjden är 2,8 meter). Dessa skräddarsydda grindar gör att plattformen som bär fasadskivorna kan skjutas rakt upp på hissen, redo att transporteras till den. De skräddarsydda grindarna har en förlängning av grindblad i stål som ger den extra höjden. När detta inte krävs kan förlängningen låsas så att endast den del av porten i standardstorlek kan öppnas.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×