Alimaks nya vertikal mastklättrande arbetsplattform

Publicerad 5/10, 2020 kl. 09:51

Den senaste utvecklingen i centrala Skellefteå sker i stadsdelen Strömsör som ligger vid älven. Här byggs ett helt nytt bostadsområde med över 200 lägenheter, gröna körfält, parkeringsgarage och kontor.

När befolkningen i Skellefteå ökar är behovet av nya bostäder större. Strömsörs bostadsområde växer och skapar behov av utveckling. Byggandet har påbörjats med en utveckling med 100 nya lägenheter och 118 hyreslägenheter på gång.

Strömsör sträcker sig från motorvägen E4:an och österut längs norra sidan av Skellefteå. En stadsmiljö skapas, gårdar och hus blandas med grönområden, vilket ger en naturligt trevlig miljö i harmoni med älven. Området kompletteras med ett parkeringsgarage och en kontorsbyggnad med sju våningar som vetter mot Skellefteälven. Strömsör kommer att präglas av ett tydligt fokus på hållbarhet. Avfallshantering, vattenförsörjning och energianvändning har beaktats särskilt under design- och byggprojektet. Tuffa miljökrav kommer också att ställas för materialval, fuktsäkerhet och ventilation. Projektet bygger på ett samarbete mellan Skellefteå kommun och tre lokala fastighetsägare.

 

Åtkomstlösningen kommer från Alimak

Alimaks uthyrningspartner Ramirent ansvarar för leveransen av all byggutrustning för projektet inklusive vertikal åtkomstutrustning från Alimak.

Hållbarhet har varit en av de högsta prioriteringarna i detta projekt, och Alimaks effektiva vertikala åtkomstlösningar valdes för att spara energi under hela byggfasen.

Alimak MC 650 arbetsplattform med mastklättring används på platsen för murning och fasadbeklädnad. MC 650 är Alimaks senaste innovation inom tunga plattformar för mastklättring. Plattformen har längder upp till 19,4 m i en enda mastkonfiguration och upp till 41,8 m i en dubbelmastkonfiguration och bibehåller hög nyttolastkapacitet även på de längsta plattformarna. Den maximala nyttolasten är inte mindre än 3 630 kg på en singelmast och 7 240 kg på dubbelmasten. Med ett mobilchassi och en fristående installation på upp till 22 m utomhus är det snabbt och enkelt att komma igång med alla fasadarbeten. Den låga lastpositionen på 1,2 m med en piedestal och 1,5 m med ett mobilt chassi underlättar enkel lastning av arbetsplattformen vid marknivå. MC 650-plattformens höga kapacitet och mångsidighet möjliggör högre produktivitet och kostnadseffektivitet.

Förutom Alimaks mastklättringsplattformar har två Alimak-lyftanordningar använts på platsen för att transportera arbetare och material.

www.alimak.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×