All Access 24 förvärvar Liftia AB

Publicerad 16/11, 2011

Nyligen förvärvade All Access 24 AB företaget Liftia AB från MJ Hydraulik ApS. Anledningen är att Chris Johansen på Liftia AB vill koncentrera sig på den danska marknaden och att All Access 24 vill komma åt Oil & Steel agenturen som kommer att vara en huvudagentur i Liftia AB.

Oil & Steel är en av de större tillverkarna av billiftar i Italien. Modellprogrammet innefattar nio huvudgrupper från 14–63 meter och man har även banddrivna liftar. Huvudsatsningen i första skedet kommer att bestå av Rental Edition liftar som främst är tillverkade för uthyrningsbranschen. Liftia AB kommer främst att skötas av Joachim Bratowski som har tagit en provtur och redan innan förvärvet fått order hos fyra kunder.
“Vi tror att potentialen av denna typ av Rental-Edition-liftar är väldigt stor i Sverige på grund av att prisskillnaden mellan släpvagnslift och billift är 0–15 procent. Billiften är lättare att hantera än en släpvagnslift som är mycket klumpigare”.
En släpvagnslift på 20 meter överskrider oftast 3 ton med bil och man får endast framföra den utanför motortrafikled och motorväg i högst 30km/h. De flesta bilar är inte byggda för att dra dessa vikter. Dragbilens bruttovikt måste vara minst lika hög som efterfordonets bruttovikt. Bil och dragtillverkarens uppgift om bilens största tillåtna dragvikt får aldrig överskridas.
Uppställningsytan på denna typ av billift blir då väsentligt mindre vilket i sin tur gör att man inte behöver så stora avspärrningar”, menar Jessica Huhtala, på All Access. Det gör att Oil & Steels bilar är attraktiva. Vid en försiktig prognos tror Jessica att de kommer att sälja cirka 30 enheter under första året.
All Access har en servicetekniker, Johan Lönnqvist, som har arbetat med lastbilsliftar i 15 år och de är just nu i processen att anställa en till. Dessutom kommer MJ Hydraulik Aps att sköta servicen i södra delen av Sverige. Joachim Bratowski kommer, med stöttning av personalen i All Access 24, att sköta Liftia AB som i sin tur kommer att få hjälp av Jan Bratowski som har jobbat och är känd i branschen sedan lång tid tillbaka.
Företaget flyttar under senvåren 2012 till nya ändamålsenliga lokaler eftersom företaget har vuxit och på kort tid dubblat sin omsättning. ”I gruppen All Access 24 har vi specialiserat oss på att vara en komplett grupp när det gäller att erbjuda säkra arbeten på höjden”, menar Jessica. Oil & Steel och All Access gruppen är lika på så sätt att de ställer höga krav på sin personal i form av utbildning. Både inom landet och på agenturerna i andra länder ser man till att personalen får regelbunden utbildning för att de ska kunna hålla sig uppdaterade med de senaste maskinerna.
JIAB Hyrcenter i Luleå är All Access första kund sedan förvärvet. De förvärvade första billiften och fick också en rejäl långhyra. “Maskinen är väldigt lättkörd och har bra räckvidd och Up-and-Over-kapacitet. Även LE Maskin fick förfrågningar på billiften redan när Joachim demonstrerade liften på gården”, säger Jessica.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×