Är nya svenska städer lösningen på ett fortsatt stark svensk byggmarknad?

Publicerad 21/12, 2016 kl. 14:13

Så här i slutet av året kan vi bara konstatera att året har varit bra för byggbranschen. Det har varit bra tryck i den svenska byggbranschen under flera år och det har givetvis också varit positivt för de flesta maskinuthyrningsföretagen i landet. Nu när det närmar sig jul och ett nytt år är på gång brukar man ju ställa sig frågan om hur länge det ska hålla i sig och hur det bli 2017.

De flesta tecken visar på att den gynnsamma konjunkturen kommer att hålla i sig ett tag till. Och man tvivlar inte på detta nu när regeringen tillsatt en samordnare som ska utreda om det finns någon eller några kommuner i landet som är lämpliga att etablera nya städer i. Detta skulle kunna vara längst med nya järnvägssträckningar och större trafikleder. Om den här planen blir verklighet skulle det gynna landet i stor utsträckning och framförallt råda bot på den stora bristen av bostäder som är det främsta syftet med satsningen. Det skulle dessutom sysselsätta en stor mängd människor och företag i de regioner i landet som det gäller. Först och främst skulle nya bostäder och skolor skapas. I förlängningen skulle detta även leda till utbyggnad av infrastrukturen med allt vad det drar med sig i byggnation av nya trafikleder, shoppingcenter, kontorskomplex, parkeringar med mera. Detta skulle i så fall sysselsätta många inom bygg- och anläggningsbranschen och givetvis även påverka uthyrningsbranschen positivt och säkert resultera i flera uthyrare och flera nya depåer. Satsningen på nya städer tycker jag är ett intressant initiativ och jag hoppas den nye samordnaren kommer fram till ett positivt resultat som kan utmynna i flera nya städer. Uppdraget som nya samordnare har getts till Johan Edstav och han har ett halvår på sig att redovisa ett förslag, närmare bestämt 30 juni, 2017.

Med bland annat detta i sikte ser jag ljust på branschen och vill med detta önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
www.hyrex.org

 

Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×