Arbetsmiljö i fokus

Publicerad 3/10, 2016 kl. 10:14

Det byggs som aldrig förr och konjunkturen ser ut att hålla i sig en bra tid framöver. I grunden är det mycket positivt för oss som är beroende av byggbranschen.

Just nu och de närmaste åren framåt är bostadsbyggandet den främsta anledningen bakom tillväxten. Ökad tillväxt ställer också krav på att vi orkar prioritera och fokusera på säkerheten på alla byggarbetsplatser. Det gäller inte bara de som planerar och utför själva bygguppdragen utan det gäller även de företag som dagligen levererar produkter och tjänster till arbetsplatserna.

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna kommer alltmer i fokus i vår bransch. Företag inom byggbranschen ”stora som små” får allt högre krav på sig att sörja för en säker arbetsplats och att garantera att de som utför arbetet har erforderliga tillstånd, utbildningar och att rätt maskinresurser används.

SRA har därför satt arbetsmiljön högt på sin dagordning och sedan några år tillbaka har vi arbetat för att hitta branschgemensamma lösningar på frågor som uthyrare mer eller mindre brottas med i sin vardag. De flesta känner idag till arbetet som gjorts inom området PSI (Personlig Säkerhetsintroduktion) vilket är ett stort steg framåt i syfte att tydliggöra de mest centrala säkerhetsfrågorna i användandet av främst handburna maskiner med hög riskprofil. Strax före semestern sjösatte SRA en arbetsmiljögrupp som aktivt kommer att arbeta i syfte att ytterligare visa vårt engagemang och intresse inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. Jag är oerhört glad över att se den uppslutning och det engagemang som medlemsföretagen och våra leverantörspartners visar för att vi skall kunna tillhandahålla lösningar för säkrare arbetsplatser. Vi vill genom detta arbete stärka förtroendet hos byggbranschen att uthyrning är ett bra alternativ som innebär att man erbjuds säkra produkter, relevant kundinformation, bra servicetjänster och råd gällande relevanta utbildningar för användare.

Det är mycket sannolikt att vi kommer se en utveckling där användare av maskiner måste ha körkort för att få använda maskinen liksom att det kommer att vara naturligt med påbyggnadsutbildningar. I grunden är detta fullt logiskt. Maskinparken blir mer tekniskt avancerad och kapaciteten i varje maskin höjs vilket ställer ökade krav på användaren. Maskinhyresbranschen är och skall vara en trygg kanal att vända sig till när det gäller allt som rör byggarbetsplatsens maskinförsörjning.

 

Mikael Öberg
Ordförande, Swedish Rental Association

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×