arema - Det tunga artilleriets maskinuthyrare

Publicerad 29/10, 2019 kl. 16:48

Komplexa maskinapplikationer kräver mer av operatören. Därför satsar många entreprenörer på att öka kunskaperna hos operatören och istället hyra tunga maskiner och verktyg. På så vis ökar man sin flexibilitet och effektivitet. Arema Rental är uthyraren som har de tunga maskinerna och verktygen.

I Sverige finns i runda slängar 350 maskinuthyrare. Sortimentet varierar till viss del från uthyrare till uthyrare. De flesta har ett ganska brett sortiment av lättare byggmaskiner, ställningar med mera. Medan andra specialiserat sig på bodar, minigrävare, kompaktlastare eller olika typer av liftar. Sedan finns ett mindre antal uthyrare som fullt ut satsar på uthyrning av tunga entreprenadmaskiner. En av de större är Arema Rental i Rosersberg norr om Stockholm.

“Våra kunder skiljer sig lite från den traditionella hyrestagaren. Våra förfrågningar är ofta mer komplexa och det är heller inga dussinmaskiner som efterfrågas. Det handlar många gånger om specialutrustade tunga maskiner. Att lösa dessa utmaningar för kundens bästa har blivit vår specialitet”, säger Anders Hedlöf, VD på Arema när SRT träffar honom.

 

Tunga entreprenadmaskiner kräver specialkompetens

Att vara maskinuthyrare är rent generellt en mycket kapitalkrävande verksamhet och än mer krävande är det om det handlar om tunga anläggningsmaskiner. Arema har idag en omfattande egen maskinpark. När inte den räcker till har man ett stort nätverk av kontakter att ösa ur. “Vi brukar inte misslyckas med att vaska fram den rätta maskinen för kunden. Som oftast är det dessutom bråttom. Men vi löser det”, säger Anders.

Att arbeta med uthyrning av tunga maskiner kräver dessutom en lång teknisk erfarenhet av maskiner och verktyg i olika specialapplikationer. Arema har tre duktiga säljare som hela tiden är ute hos kund och diskuterar den rätta produktkombinationen, just för dem eller deras projekt. “De flesta av våra uthyrningskontrakt görs ute hos kund eller på själva arbetsplatsen så vi kan se vilka behov entreprenören har”, säger Anders. Arema har också en stark service- och eftermarknadsavdelning med egna tekniker som har specialkompetens inom att serva och reparera tunga anläggningsmaskiner och de verktyg de arbetar med.

“Ett bra exempel på det är att vi nu börjat hyra ut mobila sorteringsverk av märket Keestrack. Det är ytterst få rena maskinuthyrare i Sverige som sysslar med uthyrning av sorteringsverk. Här krävs stort kunnande om hur man handhar ett sorteringsverk för att det ska ge största möjliga avkastning och även att kunna förklara varför entreprenören ska hyra istället för att köpa”, säger Anders.

Utvecklingen bland de entreprenörer som arbetar med tunga anläggningsmaskiner, ofta företag med specialinriktningar, går stadigt mot att man allt mer satsar på de så kallade mjuka värdena. Det vill säga att utbilda sin personal och ge personalen spetskompetens i handhavande och sedan hyra in delar av maskinparken. På det viset kan entreprenören i fråga alltid jobba med i princip det senaste i maskinväg och blir på så vis mera effektiv gentemot sina kunder. “Arema förnyar sin maskinpark kontinuerligt eller så hyr vi in bra maskiner externt och kan alltid erbjuda det bästa gentemot våra hyrestagare. Som entreprenör är det tufft att byta ut maskinparken regelbundet, exempelvis om det handlar om mobila sorterverk, hjullastare, bandgrävare och liknande”, säger Anders.

 

Arema löser maskin- och verktygsbehovet

Anders Hedlöf har en gedigen erfarenhet från maskinbranschen. Han har en maskinteknisk bakgrund och arbetade i många år för Engson Maskin som sedermera blev Pon Equipment. Han slutade hos Pon 2007 och arbetade sedan för EMS mellan åren 2007 och 2010. Anders startade sedan upp företaget Liftway, som sålde Manitou i Sverige och var verksam där som VD till och med 2013. Men därefter klev han på tåget med Arema och gick in som delägare i bolaget tillsammans med Michael Haddleton, och Anders Boman. Arema grundades redan 2001 av Roland Kahlson och Bengt Nordström. 

Inledningsvis så var verksamheten i en mycket blygsam skala och bedrevs då i tätt samarbete med ABT, idag en stor aktör inom schakt, transport och återvinning, och Kragsta Maskintjänst. Bolaget hette från början Kragsta Maskinuthyrning vilket 2006 byttes till ABT Rental och vid den tiden började även företaget växa ordentligt och affärsstrategin med att fokusera på tyngre maskiner började ta sin form. 

2014 bytte verksamheten namn till Arema Rental, för att tydliggöra och stärka sitt varumärke som Sveriges främsta uthyrare av tunga maskiner. 

“Under många år hade vi tre verksamhetsområden, uthyrning, försäljning och extern reparationsservice men under 2015 så började vi konsolidera verksamheten och sätta allt fokus på uthyrningen, detta medförde att vi blev en klart bättre uthyrare och vi förbättrade både vår lönsamhet och effektivitet, berättar Anders. Uthyrningen är idag den klart dominerande verksamheten inom bolaget och motsvarar cirka 90 procent av verksamheten. De övriga 10 procenten avser service- och reparationstjänster samt en del handel med maskiner och utrustning. Man har dessutom ett helägt dotterbolag, Boman Johansson AB, som fullt ut arbetar med handel av maskiner och tillbehör. 

Företagets kunder är allt ifrån så kallade enmaskinsägare till stora multinationella bygg- och anläggningsentreprenörer. Huvudparten av kunderna är medelstora bolag. Arema jobbar också mycket med mera nischad entreprenadverksamhet såsom exempelvis rivnings-, sanerings- och återvinningsentreprenörer. Dessa kundgrupper har tydligt uttalade krav på hur den utrustning man hyr ska se ut. Det kan vara rivningsutrustade grävmaskiner på band försedda med hydrauliska pulveriserare, betongsaxar, riv- och sorteringskopor, krosskopor eller hydraulhammare. Den här typen av kunder har ofta en hel del egen utrustning men behöver ofta ökad flexibilitet och då vänder man sig till Arema. “Exempelvis rivningsbranschen är en väldigt kapitalkrävande bransch. Uppdragen varierar oerhört mycket i storlek och svårighetsgrad. Som entreprenör är det svårt att täcka behoven med den egna utrustningen. Genom att hyra av oss kan de hålla en mycket hög flexibilitet”, berättar Anders.

Ett bra exempel är Aremas nya satsning på mobila sorteringsverk av märket Keestrack från Fredheims Maskin. Sortering av jord, byggmaterial och rivningsrester har blivit allt vanligare bland exempelvis rivningsentreprenörer. För många entreprenörer är det för dyrt att ha ett mobilt sorteringsverk stående då beläggningen varierar i jämförelse med en grävmaskin. Ett bra alternativ är då att hyra in när den behövs.  

 

80 tunga och 40 lätta maskiner i sortimentet

Arema är rikstäckande i sin verksamhet men Stockholm och Mälardalen är den största marknaden. Anders berättar att Göteborgsområdet börjar bli extra intressant då det händer en hel del på den sidan landet. Man räknar med att komma upp i en omsättning runt 45 Mkr i år och man sysselsätter 10 man. Idag består den egna maskinparken av hjul- och bandgrävare från 1,5 ton upp till 40 ton. Man har hjullastare från 3,4 ton upp till 27 ton och teleskoplastare med lyfthöjder från 4 till 25 meter. Man hyr också ut dumprar och vältar från 2,5 till 26 ton samt bandschaktare, minigrävare och bomliftar. Om man räknar enheter så har man omkring 80 tunga maskiner och 40 lite lättare maskiner i bolaget. Arema har också ett brett sortiment av redskap till sina maskiner såsom exempelvis hydraulhammare från 300 kg till 2,5 ton, kombinationssaxar, rivnings- och sorteringsgripar, krossgripar, skopor, krosskopor, pulveriserare, fräsar med mera som passar maskiner från 4-40 ton. På maskinsidan arbetar man främst med maskiner från Volvo, Caterpillar, Komatsu, Hamm, Bomag och Takeuchi. Verktygen kommer till stor del från finska Robi och MB Crusher från Italien via återförsäljaren Entrack. Man köper också en del från SMC. Snittåldern på Arema’s maskiner och verktyg är ungefär tre år så man har en ganska hög omsättning på produkter vilket också borgar för att kunderna hyr i princip det senaste. På frågan hur lång den genomsnittliga hyrestiden är för en maskin eller ett verktyg svarar Anders att det kan variera en hel del. Här är det projektet som styr helt och hållet. “Det kanske kan handla om en vält som hyrs ut för en dag eller hjullastare som är uthyrda i flera år. Den genomsnittliga hyrestiden skulle jag dock tro ligger någonstans mellan en till en och en halv månad”, säger Anders.

 

Ny mjukvara för uthyrning av tunga maskiner

Aremas egna maskinpark räcker dock sällan för att täcka behoven från kunderna. Därför består en stor del av verksamheten av att man hyr in maskiner från sina kunder. “Vi hyr löpande in otroligt mycket maskiner. Vi har ett stort nätverk av kontakter vi vänder oss till. Det är maskinentreprenörer eller maskinsäljande bolag. 

För att öka tillgängligheten på maskiner för kunderna har Arema tillsammans med en startup arbetat fram ett eget digitalt maskinförmedlingssystem. Man är nu i slutfasen av utvecklingen och hoppas kunna lansera systemet under våren 2020. Anders berättar att det finns omkring 20 000 till 30 000 maskiner runt om i landet idag. Hälften av dessa står ute hos entreprenörerna och rent bokstavligen står många maskiner stilla under olika perioder då de inte används. Den nya maskinförmedlingsappen från Arema kommer att hjälpa till att hitta dessa maskiner så att de kan hyras ut. “Jag tror att många maskinentreprenörer skulle vara intresserade att få extra hyresintäkter på sina maskiner. Vårt nya program kommer att göra alla glada, de som behöver en maskin snabbt, den som äger maskinen som hyrs ut och vi som förmedlar. Det här digitala maskinuthyrningssystemet kommer att radikalt öka tillgängligheten och öka effektiviteten”, avslutar Anders.

www.arema.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×