Atlas Copco-kompressorer i indiskt motorvägsprojekt

Publicerad 6/3 kl. 14:38

Mellan två av Indiens största städer byggs en ny väg, Mumbai-Pune Expressway. Målet är att garantera en säkrare väg för pendlare och att minska restiden med 45 minuter. Vid projektet används elektriska kompressorer från Atlas Copco.

Mumbai, Indiens kommersiella metropol och en av de mest tätbefolkade städerna i världen, håller på att förändras. Stadens befolkning har ökat avsevärt under de senaste 50 åren och fortsätter att växa snabbt – liksom dess trafik. För att förbättra trafiksituationen byggs nu en motorväg mellan Mumbai och Pune, två av de största handelsstäderna i landet. Mumbai-Pune Expressway är ett pågående projekt som består av uppbyggnad av olika tunnlar, broar och vägar. Projektet pågår 24/7 och målet är att det ska färdigställas under 2023.

 

Emissionsfria E-Air-kompressorer

RVR Projects är en av de två entreprenörerna på plats för att ta sig an det tuffa jobbet med att bygga motorvägens tunnlar. Företaget är specialister på konstruktioner och valde att använda två av sina tretton elektriska E-Air-kompressorer från Atlas Copco för att applicera sprutbetong på väggarna. Sprutbetongen förstärker tunnelkonstruktionen samtidigt som berget lämnas intakt.

Det är mer än 800 personer i RVR Projects team som bygger Mumbai-Pune Expressway, men i vissa moment är det upp till 2000 personer som arbetar i skift för att säkerställa att tidplanen hålls. Arbetsförhållandena i tunnlarna är tuffa, med damm, lera och riktigt höga temperaturer som kan nå hela 45 grader.

RVR Projects bestämde sig för att använda Atlas Copcos mobila E-Air-kompressorer eftersom de är utrustade med Atlas Copcos egenutvecklade elmotor och elektronik, vilka har visat sig vara lämpliga för tuffa applikationer och miljöer, enligt Atlas Copco.

 

Vägen till minsta möjliga klimatpåverkan

Atlas Copco har som målsättning att ligga i framkant av förändringen när det gäller att erbjuda hållbara lösningar för den maskindrivna industrin. Det har utvecklat en produktportfölj som är inriktad på minsta möjliga klimatpåverkan, där ett innovativt steg mot minskade koldioxidutsläpp är att erbjuda hållbart drivna elektriska kompressorer, enligt Atlas Copco.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×