Atlas Copco lanserar E-Air-kampanj

Publicerad 1/9, 2022 kl. 14:43

Atlas Copco Power Technique Nordic lanserar en åtta veckor lång kampanj som fokuserar på E-Air elektriska kompressorer. Kampanjen #AllAboutEAir koncentrerar sig på tekniska detaljer som entreprenörer enligt Atlas Copco är angelägna om att känna till, och betonar fördelar som elektrifiering för med sig.

Det senaste året har allt fler regioner i Norden skärpt kraven för utsläpp, vilket har drivit på övergången till elektrifierade byggmaskiner, men fortfarande finns det enligt Atlas Copco många som är misstänksamma och undrar över om eldrivna kompressorer kan utföra samma arbeten som de dieseldrivna. För entreprenörerna är minskad miljöpåverkan och lägre driftskostnader de främsta skälen till att välja E-Air, enligt Atlas Copco. För operatören är det istället möjligheten att utföra arbete inomhus, minskat buller och att kompressorn har lägre vikt till samma prestanda som är mer värdefullt, enligt Atlas Copco. E-Air låter inte mer än ett vanligt samtal (61 dBA). För beställare som har flera miljökrav som ska uppfyllas ställer det krav på samtliga underentreprenörer. Här är elektriskt drivna kompressorer enligt Atlas Copco en lösning eftersom de ansluts till elnätet via en plug-and-play-anslutning och därmed inte kräver någon hantering av diesel alls.

Vid arbeten i bostadsområden och i slutna utrymmen såsom tunnelbana, tunnlar eller gruvor, ger E-Air-serien också tillförlitligt flöde av tryckluft utan skadliga partiklar och kväveoxider, enligt Atlas Copco. Det minskar behovet av luftventilation i alla underjordiska applikationer och bidrar till en minskad driftskostnad jämfört med användning av dieselkompressorer. Väljer beställaren att föreskriva en nordisk energimix som har många förnyelsebara energikällor, så blir de lokala utsläppen noll och koldioxidutsläppen minskar dramatiskt, enligt Atlas Copco.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×