Atlas Copcos nya generator med variabel hastighet

Publicerad 31/5, 2019 kl. 15:44

”QAS 60/35 är ett exempel på vår egenutvecklade VSG-teknologi för generatorer."

”QAS 60/35 är ett exempel på vår egenutvecklade VSG-teknologi för generatorer. Med den slipper man riskerna med generatordrift vid låg belastning, som cylinderglasning, cylinderpolering, kraftig uppbyggnad av kolavlagringar, hög oljeförbrukning, låga förbränningstemperaturer och slöseri med bränsle”, säger Sergio Salvador, Product Manager på Atlas Copcos Power and Flow-division.

Den överlägsna prestandan hos QAS 60/ 35 VSG vid låg belastning, med automatisk variabel hastighetskontroll från 950 till 2550 rpm och ett integrerat system för krafthantering, kan ge upp till 40 procent lägre bränsleförbrukning än traditionella generatorer med fast hastighet. Samtidigt ger den högre driftsäkerhet vid applikationer med en genomsnittlig belastning på mindre än 20 procent, såsom byggprojekt, utomhusevenemang och leverans av telekomtjänster. Det inbyggda systemet för energilagring ökar topputeffekten med 70 procent – motsvarande prestandan hos en generator med 60 kVA primäreffekt. Med QAS 60/35 VSG kan operatörerna dessutom minska sitt koldioxidavtryck eftersom CO2-utsläppen kan minska med upp till 40 procent.

QAS 60/35 VSG är användarvänlig och miljövänlig. Den uppfyller helt de europeiska utsläppsstandarderna, har en bullerdämpad kåpa av Zincor-stål som är upp till 55 procent mindre än jämförbara enheter och är betydligt tystare än vad OND 2000/14/EC reglerna kräver.

QAS 60/35 ger operatörerna ökad driftstid, produktivitet och intäkter genom serviceeffektivitet och motorernas längre livslängd. Det robusta filtreringssystemet och vattenseparatorn gör att serviceintervallet kan bli hela 500 timmar. Samma tänk ligger bakom motorn, som får längre livslängd tack vare luftfiltret med säkerhetspatron för filtrering i två faser.

Dessutom ger nya QAS 60/35 VSG kunderna möjlighet att skala ned och optimera maskinparken eftersom en enda enhet kan ersätta upp till sex kraftnoder med typiska generatorer på mellan 9 kVA och 60 kVA med fast hastighet.

Med sitt 1-till-1-förhållande för motorstart är QAS 60/35 VSG en idealisk källa för den höga startström som krävs för elmotorer i anläggningsverktyg, kranar, pumpar och elektriska kompressorer. Stabil frekvens och spänning gör den dessutom till en föredragen lösning vid hantering av känsliga belastningar som elektronikutrustning och elektronikapplikationer.

”Egenskaperna som utmärker vårt senaste tillskott QAS 60/35 beror på VSG-teknologin för drift vid låg belastning och på anslutbarheten. Den är helt unik när det gäller flexibilitet, tack vare moduluppbyggnaden och möjligheten till parallellkoppling, som gör att flera generatorer kan kopplas samman på enklast möjliga vis för optimal effektivitet”, säger Sergio Salvador.

www.atlascopco.com

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×