Äntligen vår

Publicerad 8/5, 2015

För Sverige ser tiderna ljusare ut på många sätt. Privat kommer årets bästa säsong, nu när sommaraktiviteterna startar. Att kunna ta en fika i solen, eller en cykeltur på stan längs med vattnen i Stockholm. Det är livskvalitet. Sen har vi våra långhelger som är så bra för att träffa vänner på eller bara att göra en massa eftersatt fix.

Även om vi som arbetsgivare kan se dessa helger som en stor störning och kostnad, så tror jag att vi här i Norden behöver den här uppladdningen. Med all säkerhet höjs prestationen och frisknärvaron förbättras av dem. För verksamheterna så ser det också ljust ut på marknaden.
Vi har fortsatt många stora projekt som är under uppstart inte minst infrastruktur runt storstäderna. Järnvägsunderhållet skall också öka. Bostadsbristen skapar problem för många, och våra politiker vill göra mycket för att starta mer produktion. Frågetecken för branschen är om det kommer in alternativa produkter och produktionsmetoder på marknaden för att sänka byggkostnaden. Sammantaget en bra situation för Sverige jämfört med våra grannländer.
Som tidigare är SRA fortsatt koncentrerad på att förbättra säkerheten i våra egna arbetsmetoder och säkerheten för våra kunders anställda. Vårt bidrag PSI, Personlig Säkerhets Introduktion, finns nu för nästan 1800 maskinmodeller och är nu på väg in i en ny användningsfas, där det gäller att få våra kunder att efterfråga och använda PSI i sitt dagliga säkerhetsarbete.
Vårens kansliarbete har också inneburit många möten med myndigheter och organisationer för att möta strikta arbetsmiljökrav och upphandlingskrav för moduler på bästa sätt. Vi har bl.a. fått en ny ställningsföreskrift som gav upphov till diskussioner och förändringar för både tillverkare och uthyrare.
Speciella datum för våren är den 6 maj då vi har vårt årsmöte på kansliet. Den 3 juni har vår europeiska sammanslutning European rental, ERA, sitt årliga konvent i Rom. Intressant för den som vill lyssna på trender från andra länder.
Jag hoppas att vi kommer att mötas.

Johan Svedlund
Ordförande Swedish Rental Association

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×