Axel Franck blir ny vd för Hilti Sverige

Publicerad 25/5 kl. 11:27

Axel Franck tar över rollen som vd i Hilti Sverige efter Anders Espe Kristensen. Axel kommer närmast från VD-posten i Hilti Danmark och har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom bolaget, däribland Hilti Sveriges ledningsgrupp.

Axel träder tillbaka in på den svenska marknaden som en välkänd och uppskattad ledare och tar  med sig en stor tyngd till organisationen genom gedigen erfarenhet och ett imponerande resultat  för Hilti Danmark, där han bland annat bidragit till att överträffa de finansiella målen under pandemins påverkan 2020.

“Det känns väldigt bra att komma tillbaka till Hilti Sverige där jag startade min Hilti-karriär. Det  är en organisation som historiskt sett inte bara haft  fantastisk försäljningsutveckling och nöjda kunder utan också varit med och drivit Hiltis globala agenda för innovationsutveckling  och inte minst våra uppskattade insatser för en bättre arbetsmiljö hos våra kunder. Jag ser ljust på framtiden och hoppas att vi kan utveckla vårt starka förtroende från byggbranschen och dessutom fortsätta även av Sveriges allra bästa arbetsplatser”, kommenterar Axel Franck.

www.hilti.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×