Baumas “Speed Dating” för utställare och journalister

Publicerad 5/3, 2019 kl. 11:48

Då var det nytt år med nya utmaningar. Som branschtidning pratar man dagligen med många företagare som uthyrare, leverantörer och entreprenörer.

Efter allt snack om nedgång i slutet av förra året var det många som fick farhågorna om lågkonjunktur förstärkta då januari startade väldigt trögt för många uthyrare, leverantörer och även entreprenörer. Ingången av februari var också lugn men ju längre månaden gick desto mer tog marknaden fart. Läget har helt klart förändrats från början av januari till idag början av mars. Nu är den generella inställningen att det har lossnat för året. Egentligen är det väl alltid så, i början av året. Men med tydliga signaler på en vikande trend blir alla lite mer vaksamma än när man befinner sig mitt i en lågkonjunktur. Jag tror att 2019 kommer bli mer än godkänt för den svenska byggmarknaden och fortsatt är behovet av bostäder skriande. Det är bara priserna som fortsatt är för höga och det kan orsaka problem på kort sikt. Ett annat faktum som faktiskt också har en positiv inverkan på konjunkturen i år är faktiskt mässan Bauma i München i april. Många tillverkare har laddat under tre år med att ta fram nya och förbättrade produkter och verktyg. I februari besökte jag presskonferensen Bauma Media Dialogue i München. Pressmötet är ett initiativ från Messe München inför Bauma och i år samlades mer än 200 utställare och över 300 journalister från hela världen. Sammankomsten är som en jättelik speed dating där utställarna är placerade vid små bord fördelade på två stora hörsalar. Journalisterna går från bord till bord och tar del av de nyheter som kommer att visas på Bauma i april.

SRTs utsände har deltagit vid åtskilliga mediadialoger i München och den i januari i år var den största någonsin och sällan har utbudet av nya produkter som kommer at visas på Bauma varit så stort. Man ska också komma ihåg att det bara är en bråkdel av utställarna som deltar vid mediadialogen men den gav en tydlig fingervisning om att en riktigt stor mängd nyheter kommer att visas på Bauma som arrangeras 8-12 april i München. SRT 1-2019 innehåller en hel del releaser om nyheter som kommer att lanseras på Bauma men vårt riktigt stora Bauma-nummer är SRT 2-2019 som publiceras i slutet av mars.

Jan Hermansson, Redaktör

jan.hermansson@svenskrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×