”BIM to Field”

Publicerad 16/6, 2020 kl. 15:33

Hilti går in som projekteringspartner i branschen och lanserar nu en produktiv utsättningslösning, Hilti PLT 300. Med denna produkt breddar Hilti sitt utbud och blir en projekteringspartner till byggherrar, konsulter och entreprenörer.

Hilti har de senaste åren tagit uppdrag som projektör av detaljer på installationsupphängningar, brandtätningar samt underkonstruktioner för fasad och infästningar. Med nya utsättningsverktyget PLT 300 är det nu möjligt att överföra projekterade detaljer till det verkliga bygget redan efter en kortare introduktion av verktyget.

Begreppet BIM, Building Information Modeling, beskriver hur man hanterar den information som på något sätt berör byggnaden genom hela dess livslängd. En vinning, enligt Hilti, ligger i att återanvända information och på så sätt få ökad kontroll och kvalitet i projekteringsfasen men också en ökad produktivitet under själva byggproduktionen.

“Med hjälp av PLT 300 så blir det nu möjligt att göra utsättningarna enklare och tillsammans med en detaljprojektering av installationsupphängningar och infästningar av Hilti så kan man proaktivt göra utsättningarna så att disciplinerna på bygget minskar krockar och kan jobba självständigt”, säger Martin W Lundgren, Business Developer Hilti Sverige.

Digitaliseringen slår upp nya dörrar inom byggbranschen och kan medföra kraftfulla fördelar för de företag som väljer att utvecklas i samma riktning.

“Normalt så ser vi inte att man detaljprojekterar installationsupphängningar, vilket skapar mycket krockar på arbetsplatserna”, säger Daniel Wallner, Engineering Manager Syd Hilti Sverige. ”Jag ser BIM to Field som en konkret nytta man kan få om man väljer att gå längre i projekteringen och därigenom sänka totalkostnaderna. Det är något som vi upplever att fler och fler kunder är intresserade av.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×