Bli medlem i en framtidsbransch

Publicerad 25/5, 2021 kl. 10:14

Jag vill med bestämdhet påstå att uthyrningsbranschen är en framtidsbransch. Affärsideen är lika enkel som solklar.

Vi gör det möjligt för företag att dela på maskiner och utrustning inom främst bygg och industrisektorn. ”När jag inte behöver vibroplattan så är den tillgänglig för någon annan”. Vi är som växellådan som synkar transporter, service och underhåll så att alla med behov får de maskiner och utrustning de behöver så effektivt som möjligt med rätt funktion.

Med andra ord för att bygga och underhålla fastigheter, vägar, broar, tunnlar eller vad det må vara behöver alla inte köpa och äga alla de saker som behövs för att utföra sina uppdrag.

I vårt tidevarv är frågan om konsumtion central. Det talas med full rätt om stigande uppvärmning av jordklotet och vilka konsekvenser som temperaturhöjningarna bidragit med fram till nu men ändå värre vad som kan bli följden om vi inte kraftsamlar och gör något åt detta. Allt fler börjar att inse att vårt levnads- och konsumtionsmönster inte är hållbart. Vi måste ändra vårt sätt att se på hur vi lever och hur vi definierar välfärd. Ekonomiska modeller och tankesätt som utgår från tillväxt = ökad konsumtion kommer att behöva revideras radikalt om vi skall nå balans. 

Maskinuthyrningsbranschen är givetvis inte lösningen på alla klimatutmaningar men branschens affärsmodell ligger klart i tangentens riktning för ett smartare och sundare sätt att fördela behovet av resurser. 

Vi har dock mycket kvar att göra inom branschen för att förbättra och utveckla hållbarhetstanken. En av de viktigaste frågorna är hur vi tillsammans kan få ändå mer kraft och gehör för hållbarhetstanken hos alla tillverkare och leverantörer av produkter vi köper. Hållbarhet innebär ju faktiskt att produkterna ska hålla längre, drivas sundare, användas säkrare och kunna återanvändas i fler varv innan de till slut går till återvinning. Med den ”nya” definitionen på ekonomisk framgång betyder det att försäljningen av nytt inte kan fortsätta skena i väg utan produkter måste vara tillverkade med en kvalitet som står för lång livslängd snarare än ständigt nytt.  

De värderingar som börjar prägla dagens och framtida generationers köpare utgår också från hållbarhet. Inom vilka branscher söker de för att finna lösningar på sina problem o behov? Var vill de jobba? Hur ser de själva på att bidra till klimatnytta?  Hur är deras syn på sunda värderingar, företag och verksamheter?

Jag är övertygad om en hel del av de möjligheter och utmaningar som vår bransch har inom områden som rör, hållbarhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, byggmetoder, produktstandarder är frågor som bäst löses TILLSAMMANS mellan branschens företag via en professionell gemensam branschförening. Det blir inte samma styrka och genomslagskraft om var och en ska försöka finna lösningar i stora viktiga frågor.

• Kan vår nya branschförening gemensamt bidra till att allt fler företag ser nyttan med att hyra som en självklar del i hållbarhet och en sundare resurshållning då bidrar det även till ökad i tillväxt i vår bransch.

• Kan vår nya branschförening bidra till att fler väljer att jobba med hållbarhetsinriktade frågeställningar inom vår bransch, då bidrar det till medlemsnytta för alla våra branschföretag.

• Kan vår nya branschförening ”våga” sticka ut och tänka sig att erbjuda gemensamt framtagna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandard avsnitt för medlemsföretagen, (som finns i andra branscher exempelvis golvbranschen i form av GBR, GVK auktoriserade företag) då skapas ytterligare kundvärden samtidigt som medlemsnyttan stärks.

• Kan vår branschförening bidra till att fler leverantörer hörsammar våra medlemmars önskan och krav på bättre och sundare produkter lämpade för uthyrning under lång tid då bidrar det också till hållbara produktlösningar. Leverantörer till vår bransch ges möjlighet till delaktighet genom partnerskap i vår förening. På detta sätt knyts banden närmare till våra medlemmar och det öppnar upp för gemensamma utvecklingsprojekt.

Det finns tillräckligt många områden som branschens aktörer fortsatt ska konkurrera och tävla inom för att vinna matcher i kampen om kunder men det finns också skäl att stanna upp och fråga sig vad vi bättre kan göra gemensamt för att lyfta hela vår bransch till nya höjder. Därför ska du självklart gå med i den nya branschföreningen – Rentalföretagen. Startskottet sker den 27 maj, vilket förhoppningsvis blir en historisk dag då ”två blev en” i samband med samgåendet mellan Hyres och SRA.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×