Boom för maskinell utrustning i Europa – så förändras trenderna

Publicerad 26/5 kl. 14:23

Många byggföretag runtom i Europa förbereder sig för en ökning av produktiviteten i år genom att utöka sina maskinparker, gå över till köp och försäljning online och använda trovärdiga data som stöd för sin flottförvaltning. Alla dessa trender framhävdes i en nyligen genomförd kundundersökning av Ritchie Bros.

Uppgång för utrustning för 2021

Efter den pandemirelaterade nedgången i produktiviteten, som drabbade nästan alla europeiska regioner 2020, uttryckte en stor majoritet av Ritchie Bros tillfrågade byggföretag optimism om ökad produktivitet i år. Även om 95 % av de tillfrågade uppgav att Covid-19 hade påverkat besluten om att lägga till eller ta bort maskiner från deras maskinparker, ser de flesta av dessa företag nu fram emot ett mer lönsamt 2021 när projekten i regionerna tar fart och orderböckerna växer.

"Detta återspeglas tydligt över hela Europa i vad vi ser på våra auktioner och marknadsplatser", säger Jeroen Rijk, verkställande direktör på Ritchie Bros. "Många företag upplever ett högt utnyttjande av utrustningen och vill ofta lägga till eller byta ut maskiner som de kan sätta i arbete. Den internationella efterfrågan på utrustning ökar kraftigt, vilket leder till rekordmånga budgivare som deltar och en stark prisutveckling".

”Även i Sverige ser vi högt tryck på marknaden, både när det gäller att köpa och sälja maskiner. Jag instämmer helt i vad Jeroen Rijk säger både om den internationella efterfrågan och prisutvecklingen”, säger Peder Johansson, Territory Manager Sverige.

Fler än 70 % av de tillfrågade byggföretagen planerar att öka sin flotta av tunga maskiner under året, och 19 % planerar till och med att uppgradera sin flotta "avsevärt". När företagen försöker balansera sin flotta för framtida arbetskrav är de två främsta anledningarna som anges i undersökningen för att sälja enheter: "Det behövs andra maskiner" och "De nuvarande maskinerna börjar bli för gamla". En tredje drivkraft för att göra sig av med maskiner var de ökande underhållskostnaderna, särskilt bland de svarande i Nederländerna, Tyskland och Frankrike.  

 

Fortsatt ökning av transaktioner på nätet

Undersökningen visade också att köp- och försäljningsvanorna för tunga maskiner har förändrats från traditionella affärer på plats till affärer på nätet. Även om detta påverkades av affärsverksamheten under Covid-19, så erkände de tillfrågade i stor utsträckning att det ersatte mer konventionella metoder som sker ansikte mot ansikte efter pandemin.

Nästan 90 % av de tillfrågade känner sig bekväma med att köpa utrustning på nätet, och 13 % planerar till och med att göra alla sina maskininköp på nätet under 2021. Mer än 10 % sa att de föredrar ett personligt besök för att köpa den utrustning de behöver. När det gäller försäljning av maskiner skulle 84 % av dem vara bekväma med att sköta det online, och nästan 43 % förväntar sig att underlätta mer än hälften av sina maskinförsäljningar genom digitala kanaler.

”I Sverige ligger vi i framkant vad det gäller digitala maskinauktioner och vi ser att intresset bara ökar. Samtidigt är det fortfarande många som även vill ha ett fysiskt möte inför en försäljning och vid listning av maskiner”, säger Peder Johansson.

Undersökningen visade att köp och försäljning av maskiner online ansågs vara en bra ersättning för personliga metoder för 71 % av alla deltagande byggföretag. Det fanns dock delade meningar bland de brittiska respondenterna, där endast 47 % instämde i att köp och försäljning online är en lämplig ersättning för offline-metoder, t.ex. besök hos återförsäljare eller deltagande i auktioner på plats. Det som stack ut i undersökningen var att byggföretag från Frankrike var djupt positiva till att hantera justeringar av flottan online, med 58 % som inte ens överväger att göra det offline under 2021.

 

Den mänskliga kontakten är fortfarande avgörande

Även om de flesta av de tillfrågade i varje kategori föredrog online som ersättning för personliga affärer vid framtida affärer, värderades traditionella metoder fortfarande av mindre företag med 2-3 maskiner. Hela 92 % av dem värderade fortfarande köp och försäljning i personliga möten högt.

Jeroen Rijk tillade: "Digitalt må vara den nya normen, men vi talar inte om att beställa ett par nya skor på din favoritwebbplats. Vi har att göra med värdefulla industritillgångar, komplex internationell logistik och intäkter på bottenlinjen som måste vara gröna för våra kunder. Oavsett hur kraftfull tekniken är kommer du alltid att behöva bra människor och fysiska platser för att underlätta de bästa resultaten".

Bildtext:
Ritchie Bros. tillfrågade cirka 200 byggföretag från Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien, med en maskinpark på mellan 2-200 fordon.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×